Linjeafvanding

Lokal Afledning af Regnvand med Linjevanding er - effektiv afledning af overfladevand

Linjeafvanding - afledning af overfladevand  Byggros


Bortledning af overfladevand sker normalt gennem punktafvanding eller linieafvanding. Igennem de seneste årtier har linieafvanding i stigende grad afløst den ellers traditionelle punktafvanding, og derfor i dag indgår som et naturligt alternativ.

Punktafvanding - en dyr tradition

Traditionel punktafvanding er typisk baseret på et naturligt terrænfald eller ved etablering af et såkaldt ”kuvertfald”, hvor overfladevand ledes til centralt placerede nedløbsbrønde. Det er ofte en meget arbejdskrævende og kostbar løsning på afledning af overfladevandet. Der skal graves og fjernes en stor mængde jord til etablering af brønde og rørføringen skal forbindes dybt i jorden. Fald og befæstelse og slidlag skal udføres med stor omhu, for at sikre at vandet finde vejen frem til punktafløbet.Udmiddelbart er punktafvandingen en billigere løsning end linieafvandingen - det er også korrekt hvis man udelukkeende ser på prisen på elementerne - men ikke hvis man vurderer totalomkostningerne, punktafvanding medføre store anlægsomkostninger i forhold til linieafvanding.


Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Tilbage