BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


Pordrän-skivan - fuktsäker värmeisolering för grundmurar och terrasser

Fuktbeständigt och utvändig värmeisolering av källaren

Pordrän skivan - principskitsa - BG Byggros

Förutsättningar för att uppnå en torr källare

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd, som omfattar dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

  • Dränering. Pordrän-skivan dränerar bort överflödigt vatten i marken från ytterväggarna.
  • Kapillärbrytningen förhindrar uppsugning av fukt från den intilliggande marken in i källarväggen.
  • Värmeisolering på utvändiga källarväggar bidrar till att hålla konstruktionen varm. På så sätt uppnås en effektiv och kontinuerlig uttorkning av den fukt som finns i väggen


Hur Pordrän fungerar som fuktskydd och värmeisolering?

Pordrän-skivan har utformats för dränering, kapillärbrytning och värmeisolering av källare och husgrunder. Den värmeisolerande och dränerande skivan kan användas både vid nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnader.

Pordrän-skivan är tillverkad av ihop limmade cellplastkulor (EPS-kulor) med ett bitumenbaserat lim, så att cellplasten inte tar upp fukt och vatten. Pordrän-skivan får därmed en stor porvolym med effektiva dräneringsegenskaper och mycket god värmeisolering.

Pordrän-skivan är diffusionsöppen och ytterst effektivt för uttorkning av källarväggar och husgrunder. Dessutom kan Pordrän-skivan användas till krypgrunder, där den motverkar fukt och mögelskador i bjälklaget.Pordrän-skivan tillverkas med en metod som ger fyra effektiva egenskaper:

1. EPS-kulorna hos Pordrän-skivan ger en mycket bra värmeisolering.
2. Limmet som håller samman EPS-kulorna förhindrar fukt och vatten från att upptas i EPS-cellerna.
3. De limmade EPS-kulorna innebär en stor porvolym (upp till 45%) som ger en effektiv kapillärbrytning.
4. Pordrän-skivans porvolym möjliggör uttorkning av byggnadskonstruktionen på ett mycket effektivt sätt.

Med andre ord: tack vare de jämna och runda kulorna har Pordrän-skivan en effektiv värmeisoleringsförmåga, uttorkande effekt och en stor porositet, vilket ger en hög dräneringskapacitet med minimal markvatteninträngning i plattan.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka