Fontäner - anläggningsalternativ

Här finner du ett antal förslag på olika typer av fontänkonstruktioner. Detta är givetvis bara ett litet urval av standardkonstruktioner, och vi hjälper dig gärna att utforma din egen fontänkonstruktion från grunden. 

Vi kan bl.a. bistå med följande:

  • Vi utformar den tekniska lösningen för din fontänidé.
  • Vi dimensionerar anläggningen så att den passar dina behov.
  • Vi levererar allt material som behövs för att bygga fontänen.Alt. 1 - Enkel fontän

En väldigt enkel fontänkonstruktion med dränkbar pump, utan rördragning.

LÄS MER


Alt. 2 - Enkel fontän med belysning

Även detta är en enkel fontänkonstruktion med dränkbar pump och undervattensbelysning.

LÄS MER


Alt. 3 - Fontän med torrmonterad pump

En fontänanläggning med extern pumpkammare och torrmonterad pump.

LÄS MER


Alt. 4 - Fontän med undervattensbelysning

En fontänanläggning med extern torrmonterad pump och undervattensbelysning.

LÄS MER


Alt. 5 - Fontän utan öppen dammyta

En fontänanläggning utan öppen dammyta, med underjordisk vattenreservoar.

LÄS MER


Alt. 6 - Fontän med underjordisk vattenreservoar

En fontänlösning med underjordisk vattenreservoar.

LÄS MER


Alt. 7 - Flytande fontänenhet

En fontänanläggning med en flytande fontänenhet, som kan placeras i djupare dammar.

LÄS MER


Alt. 8 - Fontän med belyst jetstråle

En fontänanläggning med en kraftig jetstråle som lyses upp av fontänbelysning.

LÄS MER


Alt. 9 - Vattenfall

En vattenfallsanläggning.

LÄS MER


Alt. 10 - Vattentrappa

En anläggning med en vattentrappa, där vattnet pumpas upp till toppen.

LÄS MER


Alt. 11 - Stor fontän med flera strålar

En stor fontänanläggning med ett flertal vattenstrålar.

LÄS MER


Alt. 12 - Vattennivåreglering

En lösning för automatisk vattennivåreglering.

LÄS MER
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka