Fördelar och nackdelar med gröna takEkologiska och ekonomiska fördelar med gröna tak

Förutom att skapa nya ytor i stadsmiljön så har det visat sig att gröna tak även har många andra fördelar, också när det gäller gröna tak som man inte beträder. För det första så tar takträdgårdar hand om dagvattnet så att vattnet fördröjs och inte överbelastar avloppssystem. För det andra så förbättrar gröna tak både mikro- och makroklimatet: luftfuktigheten kontrolleras och växterna renar luften från damm och andra skadliga partiklar.

Ekonomiska fördelar

  • Ökar värdet på huset utan att ta mer yta i anspråk
  • Skyddar mot fuktskador
  • Isolerar mot kyla
  • Verkar bullerdämpande, inne såväl som ute

Ekologiska fördelar

  • Ger nya möjligheter för flora och fauna
  • Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden
  • Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar till ökad luftfuktighet
  • Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften
  • Utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre.

Nackdelar med gröna tak

Det är ingen hemlighet att priset är högre för gröna tak än för traditionella takkonstruktioner. Anlägger man intensiva takträdgårdar så måste man dessutom säkra att taket klarar tyngden då de kan väga upp till ca. 750 kg per m2. Slutligen krävs det något mer skötsel av ett grönt tak än ett vanligt tak, men för extensiva sedumtak handlar det om ett fåtal tillfällen per år och insatsen är inte större än att man klarar av det på egen hand.

Utöver det så finns det väldigt få nackdelar med gröna tak. Ett korrekt anlagt grönt tak är även prestandamässigt överlägset ett traditionellt tak, vilket innebär att man får mervärde för pengarna.​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka