Information om dränering & avvattning

Lär dig hur man bäst dränerar platta tak, hur man renoverar källargolv, vilka fördelar det finns med lokalt omhändertagande av dagvatten och vad en permeabel beläggning är för något.

Avsaknad av eller otillräcklig dränering resulterar ofta i skador i konstruktioner. Skadorna kan vara stabilitetsproblem i en stödmur, ingen bärighet vid stenbeläggningar, i takkonstruktioner eller fukt- och vattenskador i tak och källare. Fuktproblem i tak och källare kan även bero på andra faktorer såsom den använda isoleringen eller membranen.

Byggros erbjuder ett komplett program med lösningar inom detta användningsområde.Dränering av platta tak

Tak med begränsad lutning kan ge upphov till problem. På tak med trädgårdar eller parkeringsdäck kan en del av problemen ofta bero på dålig dränering kombinerat med otillräckligt skydd av takmembran.


Lösningsförslag linjeavvattning

Att leda bort ytvatten sker vanligtvis med punktavvattning eller linjeavvattning. På senare år har linjeavvattningen mer och mer ersatt den annars traditionella punktavvattningen och är idag ett naturligt alternativ.

LÄS MER
Tillbaka