Erosionsskydd

Erosion som orsakas av vind och vatten ger många skador i naturen. Många erosionsproblem är allt för allvarliga för att kunna rättas till med naturens egna metoder såsom plantor, gräs eller liknande.

För erosionssäkring gäller detsamma som för så mycket annat, det är väsentligt bättre och billigare att förebygga än att reparera.

Hos Byggros erbjuder vi ett komplett program av lösningar, som kan lösa de flesta utmaningar inom erosionssäkring av torra och våta sluttningar, kustsäkring och hamnbyggnation.

Våra lösningar är effektiva och ekonomiskt attraktiva, inte minst i relation till de skador och kostnader som erosionsproblem kan innebära. 


Enkla naturmetoder som grässådd och plantering är inte alltid tillräckligt!

Erosion förorsakad av vind eller vatten ger många skador och problem i naturen. Åtskilliga erosionsproblem är för allvarliga för att kunna rättas till med simpla naturmetoder som grässådd, plantering eller liknande.


Individuella lösningar

Vi utarbetar gärna individuella lösningsförslag på just ditt erosionsproblem, i nära samarbete med dig. ​


Vi erbjuder lösningar för erosionsskydd i både våta och torra slänter.


Lösningsförslag torra slänter

Med torra slänter menas slänter som endast påverkas av regn eller vind och alltså inte är i konstant kontakt med vatten. 

LÄS MER


Erosionssäkring av våta slänter

Inom slänter av våt slänter tänker vi på den del av slänten som är under vatten vid t.ex åar, bäckar och kanaler.

LÄS MER
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka