BG Byggros Fugtløsninger og dræning


Dränering, fukt och linjeavvattning

Professionella fukt- och dräneringslösningar




BG Byggros Fugtløsninger og dræn Pordrän


Pordrän-skivan

En kombinerad lösning för värmeisolering, dränering och kapillärbrytning.

LÄS MER




BG Byggros Grundmursmatta


BG Grundmursmatta

Grundmursmattor används primärt som fuktspärr mot källarväggar, under flytande golv och som underlag för grästorvstak.

LÄS MER




BG Byggros Fugtløsninger og dræn Afvandingsrender


Avvattningsrännor

Att leda bort ytvatten sker vanligtvis med punktavvattning eller linjeavvattning. På senare år har linjeavvattningen mer och mer ersatt den annars traditionella punktavvattningen och är idag ett naturligt alternativ.

LÄS MER







BG Byggros Fugtløsninger og dræn Enkadrin drænmåtte


Enkadrain dräneringsmattor

Enkadrain är en syntetisk dräneringsmatta med mycket hög dräneringskapacitet och samtidigt ger den ett effektivt skydd åt viktiga konstruktionsdelar.

LÄS MER




BG Byggros Fugtløsninger og dræn Colbonddrain vertikaldræn


Colbonddrain vertikaldränering

Normalt är en konsolidering av lösa kohesiva jordarter en långsam process. Genom att trycka ner Colbonddrain vertikaldränering är det möjligt att förkorta konsolideringstiden till månader istället för år.

LÄS MER










Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka