BG Byggros Erosionssäkring och ogräskontroll


Erosionssäkring och ogräskontroll

På sluttningar skyddar en erosionslösning mot erosion och/eller ogräs tills växtligheten har etablerats.
Hos Byggros erbjuder vi ett komplett sortiment med lösningar för de flesta utmaningar inom erosionssäkring och ogräskontroll av torra och våta sluttningar, kustsäkring och hamnbyggnation. Det finns inga exakta riktlinjer för när kokosnät, jutenät eller permanenta erosionssäkringslösningar bör användas. Det beror i hög grad på lokala förhållanden som sluttningens lutning och längd. Är det en befintlig eller nyetablerad sluttning? Förekommer det vattentryck i jorden och/eller avvattnas sluttningen från ett område högst upp på sluttningen. Även valet av växtlighet kan påverka lösningen. Våra tekniska säljare hjälper dig gärna.

Produkter för erosionssäkring kan vara framställda både av biologiskt nedbrytbara material och plastbaserade material. I vissa fall är det optimalt med en nedbrytbar lösning som helt försvinner efter att växtligheten har tagit över och i andra fall är det nödvändigt med ett permanent erosionsskydd.   

Många gånger kan ett kombinerat ogräs- och erosionsskydd användas som ger många olika fördelar.Biologiskt nedbrytbar erosionssäkring

Biologiskt nedbrytbar erosionssäkring och ogräskontroll hjälper naturen på traven.

LÄS MER


Permanent erosionssäkring

I mycket branta och/eller långa sluttningar samt i sluttningar i förbindelse med vatten krävs ofta en permanent lösning.

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka