Sedummattor till extensiva gröna tak


Hos Byggros AB producerar vi våra egna sedummattor. Produktionen föregår i Danmark och mattorna sås med en fröblandning speciellt utvecklad för det skandinaviska klimatet. Blandningen består av 12 olika sedumarter.

Det finns många fördelar med att använda just sedummattor när man ska bygga ett extensivt grönt tak. En av fördelarna är att man får ett färdigt tak direkt efter utläggning.

Fördelar med BG sedummattor:

 • Odlade i Danmark och anpassade efter skandinaviska förhållanden
 • Förkultiverade med 12 tåliga sedumarter
 • Krymper inte efter utläggning
 • Erosionssäkring i bärmattan
 • Bärmattan bryts ej ner
 • Brandgodkänd enligt BROOF (t2)

Livsvillkoren på ett extensivt grönt tak är hårda för plantorna. Förhållandena präglas av låga jordtjocklekar. Plantorna får begränsat med skötsel och utsätts dessutom för kraftig vindpåverkan och perioder av torka beroende på väderförhållanden. De måste därför vara härdade och tåla torka. En plantart som uppfyller dessa krav är sedumarten stenört.BG Sedummattor är anpassade efter Skandinaviska förutsättningar och sådda med följande sedumarter:  

 • Album
 • Forsterianum
 • Hybridum
 • Floriferum
 • Ellacombianum
 • Selskianum true
 • Pulchellum
 • Reflexum
 • Montanum orientale
 • Sexangulare
 • Acre ’Oktoberfest’
 • Spurium ’Coccineum’

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka