BG Byggros stödmurar och bullerskärmar


Bullerskärmar - pilträd

Vacker, elegant och effektiv brusreducering med bullerskärmar

Bullerskärmar - pilträd kjøb ved Byggros AB

Bullerskärmar utgör betydande visuella ingrepp, både i staden och det öppna landskapet. Den rätta lösningen för bullerdämpning kan därför göra en signifikant positiv skillnad på intryck och trivsel.

Pilträdet har i alla tider haft en naturlig plats i våra landskap – och samtidigt utgjort material till en mångfald av användningsområden. Bullerskärmen "Den Naturliga Bullerskärmen" har med utgångspunkt i denna historiska tradition utvecklats med nutida funktionalitet och design i åtanke.

Konceptet omfattar genomtestade och patenterade bullerskydds-lösningar, där naturens former har utvecklats för att möta tidens tekniska krav samt funktionalitetsbehov.

Det första som möter ögat är stramt flätade, torkade och raka pilstammar eller en mängd gröna pilskott, som skiftar till gyllene färger under vinterhalvåret. Den Naturliga Bullerskärmen liknar inte en bullerskärm men genom användande av certifierat stål, odlat hårdträ, absorberande stenull och mycket kraftiga pilstammar är bullerskärmen utvecklad och testad till optimal prestation på tekniska parametrar som statik, hållbarhetstid och bullerdämpning.


Bullerskärmen i pilträd - ger följande fördelar

  • Bullerskärmen är godkänd i högsta dämpnings– och absorptionsklass. Bullerskärmen absorberar, i stället för att reflektera, bullret. Det är avgörande för en optimal bullerdämpning.
  • Byggros bullerskärmar har en miljömässigt hållbar design; producerad i 100 % återanvändbart material.
  • Det krävs inget eller begränsat underhåll vid bruk av bullerskärmar i pilträ. Bullerskärmen kräver ingen rengöring, användning av träskydd eller andra kemikalier för borttagande av graffiti, alger, smuts eller slitage från sol och vind.

Du kan kontakta våra tekniska säljare som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Kontakta oss på 0771 48 9000.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka