BG Byggros Takträdgårdar och sedumtak


Takträdgårdar och sedumtak

Få professionell rådgivning och kvalitetsprodukter för din gröna taklösningGRÖNA TAK

Ett grönt tak är inte bara sedumtak, utan allt grönt som kan byggas på ett bjälklag. Gröna tak finns i en mängd olika varianter- allt från en tunn uppbyggnad av sedum på taket till mer utarbetade takträdgårdar med buskar och mindre träd. Ett extensivt tak (sedumtak) kräver ingen regelbunden tillsyn, en till två gånger om året. Vill du ha ett frodigare tak, eller en gräsmatta, kräver detta mer skötsel och underhåll i form av gödsel och bevattning, detta är ett så kallat semi-intensivt tak. Om du vill använda det gröna taket som en takträdgård, där människor ska kunna vistas så bör du skaffa ett intensivt tak. Det möjliggör ett större urval växter, buskar och mindre träd.

SEDUMTAK

Ett sedumtak består av fetbladsväxter som är extremt torktåliga. Att ha ett grönt tak ger stora vinster för miljön, växterna/ det gröna taket hjälper till att hantera dagvatten. Staden och området blir också både vackrare och mer naturlig. Vi har flera olika lösningar för gröna tak, beroende på dina behov och hur du har tänkt använda taket. Med våra taksystem får du ett grönt tak som håller både hög kvalitet och möter våra höga krav på säkerhet. Vi producerar våra egna sedummattor, som är anpassade efter det skandinaviska klimatet.

Här på sidan kan du bl.a. läsa mer om våra lösningar, finna dwg-ritningar och tekniska specifikationer samt ladda ner färdiga AMA-texter till sedumtak.DIADEM® Gröna taksystem

Flera kompletta system till gröna tak att välja mellan - från extensiva sedumtak till intensiva takträdgårdar.

LÄS MER


DIADEM® system-komponenter

DIADEM gröna tak är ett komplett system med alla nödvändiga komponenter som behövs för att konstruera ett professionellt grönt tak.Sedummattor

Hos Byggros AB producerar vi våra egna sedummattor. Produktionen föregår i Danmark och mattorna sås med en fröblandning speciellt utvecklad för de skandinaviska klimatet. Bladningen består av 12 olika sedumarter.

LÄS MER


Sedumskott

Lösa sedumskott gör att du själv kan bestämma vilka arter du vill plantera på taket. Man bör sprida minst 200 g/m² över jordsubstratet, därefter täcka över takytan med et nedbrytbart jutenät och vattna ordentligt.

LÄS MER


Urban Biotoper

Vi erbjuder sju danska växtsamhällen - biotoper som vardera består av ca. 20 vilda danska växtarter

LÄS MERSkogsmattan

Som ett komplement till våra Gröna tak har vi Skogsmattan. Färdiga mattor med arter anpassade efter skandinaviska klimatförhållanden.

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka