BG Byggros Takträdgårdar och sedumtak


Gröna tak - systemlösningar

Gröna tak - Vi har här taklösningar som passar din byggnadFlera kompletta system till gröna tak att välja mellan - från extensiva sedumtak till intensiva takträdgårdar.

Som standard arbetar vi med följande system och viktklasser:BGreen-it sedumbackar

BGreen-it är ett danskproducerat och -designat backsystem som enkelt och snabbt kan läggas ut direkt på takmembranen.

LÄS MER


DIADEM 50 - sedumtak

Används på tak med taklutning mellan 0-20 grader och låg nyttolast. Uppbyggning med få sedumarter och sedum-mossa.

LÄS MER


DIADEM 100 - sedumtak

Används på tak med lutning från 0-10 grader och hög nyttolast

LÄS MER


DIADEM 150 - sedumtak

Används till byggnader med hög nyttolast och taklutning på mellan 0-10 grader där det önskas stor artvariation.

LÄS MER


DIACELL - sedumtak

Används på tak med en lutning på mellan 10 och 45 grader där taket har en hög nyttolast samt där det önskas en hög artvariation och biodiversitet.

LÄS MER


DIADEM 350 - semi intensivt tak

Diadem-350 är en semi-intensiv typ av de gröna taksystemen. Vanligtvis täckt med gräs, perenner och buskar vilket ger många valmöjligheter vid utformningen.

LÄS MER


DIADEM 750 - intensivt tak

Diadem-750 är ett intensivt grönt tak som kan jämföras med en trädgård i marknivå gällande planteringsmöjligheter.

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka