Diademsystemet består av ett flertal komponenter och lösningar, här under kan du läsa mer om de olika delarna som ingår.DiaSafe fallskyddssystem

DiaSafe är ett certifierat fallskyddssystem som har fördelen att det är väldigt flexibelt och inte punkterar de vattentäta membranen på taket.

LÄS MER


ADZ säkerhetsstaket

DIADEM ADZ är ett säkerhetsstaket som omfattar staketet MDE60 H.D.P.E. bas och nät.

LÄS MERVattendräneringsrännor

Diadem avvattningsrännor möjliggör snabb och säker avvattning av takterrasser.

LÄS MER


Automatiskt bevattningssystem

En fördel med takvegetation är att det håller tillbaka regnvatten. Även enkla extensiva planteringar håller effektivt vatten. Det avlastar kloakerna och stöder det naturliga vattenkretsloppet genom avdunstning. Med vattenregulator kan vattenabsorberingen ökas väsentligt.

LÄS MER


Dräneringsplattor

Diadem dräneringsplattor möjliggör snabb och säker avvattning av takterrasser.

LÄS MER


Staketsystem DRS

DIADEM staketsystem i rostfritt eller galvaniserat stål används till säkerhetsavgränsning av tak takträdgårdar och takterrasser.

LÄS MER


Filterduk

VL-produktgruppen innehåller geotextilier av polypropen som är säkrade mot röta. Fibertrådarna i geotextilen sammanfogas genom nålfiltning.

LÄS MER


Inspektionsboxar

Professionell inspektion och skötsel av avlopp på gröna tak.

LÄS MER


Justerbara socklar och distanskryss

De justerbara socklarna möjliggör plana terrasser på ojämna underlag. Distanskryssen ger likartade och permanenta fogar mellan plattor och brädor.

LÄS MER


Kantprofiler

Kantprofiler till inramning av vegetation på gröna tak.

LÄS MER


Organiskt material

Vegetation och substrat till gröna tak och takträdgårdar.

LÄS MER


Rotresistent lager

Rotskyddsfolie är nödvändig på gröna tak med planteringar.

LÄS MER
Tillbaka