BG Byggros Ytarmering


Ytarmering

Professionella beläggningslösningar för tätning och säker dränering av regnvattenGenom att armera belastade markytor kan man öka bärigheten, minska slitaget och möjliggöra nya användningar för t.ex. gräsmattor, grusgångar och ridbanor.
Permeabla beläggningar

En permeabel beläggning kännetecknas av hög vattengenomsläpplighet kombinerat med ett bärlager som fungerar som magasin för ytvattnet innan det infiltreras i marken.

LÄS MER


Ecoblock gräsarmering

Ecoblock är perfekt för armering av slänter, träd och mark vid utomhusarrangemang, gångvägar på golfbanor och i parker, förstärkning av garageinfarter, körområden, parkeringsplatser, vägarmering och brandvägar etc.

LÄS MER


Block för bottenstabilisering

Ecoraster är ett stabilt, elastiskt och halkfritt underlag som är speciellt utvecklat för ridsport och ridområden

LÄS MER


Plantex geoceller

Stenarmeringsplatta av polypropylen som är lämplig för stabilisering av singelgångar och uppfarter. "Plattan" dras ut som ett dragspel och fylls med stenkross eller motsvarande.

LÄS MER


Lineflex kantskena

​Effektiv etablering av raka linjer och kurvor vid anläggning av rabatter, gångvägar och uppfarter etc.

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka