BG Byggros Ytarmering


Plantex geoceller


Stenarmeringsplatta av polypropylen som är lämplig för stabilisering av singelgångar och uppfarter. "Plattan" dras ut som ett dragspel och fylls med stenkross eller motsvarande. Den är enkel att installera och har låg vikt och efter installation kan man gå och köra på singelytan utan att sjunka ner. Måtten på utlagd geocell är 1,25 x 8 m (10m2). Fördelar:

 • Flexibelt material för bekväm framkomlighet
 • Lättare att trafikera singel-/makadambelagda ytor
 • Varje enhet täcker 10 m2
 • Enkel att transportera och installera
 • Kan tillskäras
 • Vattengenomsläppliga cellväggar
 • Flexibelt material för bekväm framkomlighet 

Användningsområden:

 • Bilparkeringar
 • Körbanor
 • Husvagnsuppställning
 • Gångar på kyrkogårdar
 • Grusbelagda ytor
 • Golfbanor
 • Idrottsplatser


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka