Sedumtak - AMA 10 HusJSD.4

Skyddsskikt mot rotinträngning utlägges på tätskiktet skall vara Diadem FLW 400. 

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se

JSD.5

Skyddande geotextil under dräneringsskikt för sedum skall vara Diadem VLU300. Separerande geotextil över dräneringsskikt för sedum skall vara Diadem VLF150.

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se

JSH

Dränerande skikt med 25 mm bygghöjd för sedum skall vara Diadem Diadrain25, bygghöjd 25 mm.

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se

JSJ

Vattenhållande skikt för sedum skall vara Diadem Diadrain25, bygghöjd 25 mm.

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se

JSK

Växtskikt med platsodlad vegetation Växtskiktet påföres och myllas ner i jordsubstratet såsom sedumskott med minst 8 olika sedumarter. Jordsubstratet skall vara Diadem SEM bjälklagsjord, läggs ut med 10 cm tjocklek. Brandteknisk klass Broof (t2) skall uppfyllas. Vid stuprörsutlopp från högre belägna tak ersätts vegetationen med naturrund singel fraktion 16-32 mm. Vid regnskugga ersätts vegetationen med naturrund singel fraktion 16-32 mm. Diadem KSE takbrunnsskydd placeras ovanför takbrunnar. Gödsling efter montage utförs enligt leverantörens anvisningar.

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se

JTC.71

Kantavslut för sedum skall vara av aluminium Diadem KLR 8/12.

Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, hemsida: www.byggros.com, tfn 0771-489000, Fax 0771-489005, epost: info@byggros.se​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka