VägbyggnadI takt med infrastrukturella utbyggnader runt om i världen, har det under senare årtionden skapats ett behov för alternativa lösningar för byggnad av vägar och planer på lös undergrund.

Samtidigt har miljölagar på många platser medverkat till att sätta extra fokus på alternativ till de traditionella bottenutskiftningarna. Orsaken är de miljömässiga problemen i vägens närområde, deponering av schaktmassor, men även de ekonomiska värderingarna spelar en stor roll.

Förutom traditionella bottenutskiftningarna skilja vi mellan fyra lösningar:


Lösningsförslag stabilisering av vägar och planer

Skogsvägar och andra grusvägar är ofta väldigt känsliga för vädret. Att förstärka dessa vägar med geonät är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att göra vägarna framkomliga och mindre känsliga för väderpåverkan.

LÄS MER


Lösningsförslag förbelastade jordbankar

I samband med anläggningsprojekt stöter man ofta på relativt tjocka och sättningsbenägna undergrunder. Genom att etablera en förbelastning i sådana områden, kan det ofta uppnås en säker och attraktiv lösning på problemet i undergrunden.

LÄS MER


Lösningsförslag kompensations-grundläggning

För att kompensera för extra belastningar i sättningskänsliga områden, kan det skapas jämnvikt till det existerande förhållandet.

LÄS MER


Lösningsförslag bankpålning

Stabiliserad bankpålning används vid projekt som väg-och järnvägsbankar, där det ska tas hänsyn till det tidsmässiga förhållandet mot t.ex. förbelastning.

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka