IMG 20221118 134534

GEOTEKNISK LAB

Geo Lab hos Byggros speeder forsøgstid og udvikling op

Komplekse bæreevneforsøg udføres internt 

Geo lab er en del af Innovation Lab. Ideen til at investere i et Geo Lab startede på baggrund af vores ønske om at kunne udvikle og teste nye typer af materialeblandinger- og opbygninger inhouse. Materialeblandinger- og opbygninger består af ubundne lag eller mekanisk stabiliserede lag (opbygninger forstærket med geonet). 

De seneste 30 år har vi udført talrige forsøg i felten, men med flytningen til nyt domicil i Odense i 2021 opstod muligheden for at sætte disse forsøg op indendørs. Med en ledelsesmæssig stærk vilje til at investere i ryggen, er grundlaget for Geo lab således født.

Bæreveneforsøg med komplekst måleudstyr 

Statisk pladebelastningsforsøg

I daglig tale kalder vi Geo Lab for ”bænkpressen”. Stedet har fået sit navn på baggrund af den store gule stålkonstruktion, der danner modhold til de statiske pladebelastningsforsøg, der foretages her. Der er med andre ord store muskler og kraft på spil i "bænkpressen".

I afdelingen anvender vi moderne udstyr fra Anix GmbH. Med dette kan vi måle E-modulet på overfladen af forskellige materialer og opbygninger.

  • Til dynamiske målinger af Emodul råder vi over Prima 100 LWD udstyr. Minifaldlodsmålinger bliver ligeledes brugt til kontrolmålinger af projekter med indbygning af geonet.

  • Geoteknisk Lab i BG Innovation Lab råder vi over fuldt testkit til at udføre modificerede proctormålinger.

  • Vi har investeret i fuldt udstyr til vingeforsøg. Ved vingeforsøg bestemmes jordens vingestyrke, der normalt er et udtryk for jordens udrænede forskydningsstyrke.

  • I arbejdet med kornkurver har vi investeret i udstyr til at udføre sigteanalyser. Kornkurven viser fordelingen af de enkelte kornstørrelser i mediet, og formen på kornkurven viser, om en jordprøve har en høj koncentration af én kornstørrelse, eller om den har en bred fordeling af kornstørrelser. Ved at rykke tests indenfor kan der udføres et stort antal forsøg, med en lavere usikkerhed end den, der opleves i felten. 

    Geo Lab samarbejder i stor stil med studerende fra landets universiteter, hvor faciliteterne i testcenteret stilles til rådighed for typisk afgangsprojekter på Geoteknik linierne. Samarbejdet med studerende er et vigtigt ben i vores strategi om konstant at være på forkant med udviklingen og samt vores mission om at være markedsledende inden for viden. Peter Geoteknisk Afdeling

Unikke testfaciliteter inhouse

Vi tilbyder avancerede testfaciliteter, herunder topmoderne udstyr fra Anix GmbH til præcise målinger af E-modulet på forskellige materialer. Med vores Prima 100 LWD udstyr udfører vi dynamiske E-modul målinger og kontrolmålinger af projekter med geonet. Vores geotekniske lab er udstyret til at udføre modificerede Proctor-forsøg, og vi har specialiseret udstyr til vingeforsøg og sigteanalyser.

Skærmbillede 2024 02 29 Kl. 13.07.13

Kandidatspeciale med fokus på geonet og bærelag

To studerende fra Aalborg Universitet har udarbejdet dette kandidatspeciale som en del af deres uddannelse på Veje & Trafik. Specialet, støttet af COWI Fonden og BG Byggros A/S, fokuserer på effekten af at indlægge geonet i det ubundne bærelag samt stabilt grus på blød bund.

FØLG PÅ LINKED IN

Følg med

Innovation Lab er på LinkedIn. Følg os og hold dig opdateret på projekter, forskning, resultater og dagligdagen her. Vi vil rigtig gerne udvikle et dialogisk rum og kontinuerligt få din feedback - både på projekter, idéer til tests og publikationer.

Kontakt teamet i BG Innovation Lab