Afløbskurver Grønne Tage BG Byggros

Afløbsrapport grønne tage - ny protokol 2024

Baggrund

Opråb, vi skal i branchen stoppe med at tale afløbskoefficenter inden for en 10 minuntters-periode

De seneste 10 år er der anlagt op mod 2 millioner m2 grønne tage i Danmark, og den positive udvikling har bragt flere grønne løsninger i spil i mange forskellige kombinationer og LAR-anlæg. Den positive udvikling til trods, er der dog et men, for vi får ikke fuld valuta for pengene med de grønne tage. Det vil vi hos BG Byggros gerne være med til at sikre, at vi gør – og vi ser hellere end gerne, at branchens aktører byder sig til i arbejdet med at få ændret den nuværende tilgang til klassificering af afløbskoefficienter. Det ser vi som nødvendigt, så effekten af de grønne tage kan dokumenteres retmæssigt og fyldestgørende.

Manglende anvisning

Som producent og leverandør af grønne tage, er det ofte vores oplevelse, at ingeniører eller kommuner af flere årsager ikke ønsker at medregne de grønne tage i forbindelse med regnvandshåndteringen. Blandt andet fordi der hverken i SBi-anvisningerne eller andre steder er angivet, hvorledes de skal indregnes. Tværtimod er der indskrevet nogle direkte forkerte antagelser, hvilket er et udtryk for manglende viden på området.

Selvom man sagtens kan generere afløbskoefficienter på grønne tage, er det reelt set ikke den rette metodik at anvende, da disse tage har en lukket membran. En afløbskoefficient bygger på en antagelse om, at en del af vandet rent faktisk forsvinder ved nedsivning, inden det når afløbet. Det er ikke tilfældet med grønne tage. Her forsinkes vandet og nedsiver ikke. For at gøre det endnu mere komplekst, findes der ikke en dansk metodebeskrivelse eller standard til at teste en afløbskoefficient efter i sømmene, og derfor anvender flere leverandører af grønne tage de tyske FLL-guidelines metodebeskrivelser til måling af afløbskoefficienter. Selv om de tyske FLL-guidelines anses for at være ganske valide og grundige, er der bare stadig et problem. En afløbskoefficient fortæller ikke nok til, at en afløbsingeniør kan medregne effekten af grønne tage, og det skyldes, at afløbskoefficienten kun fortæller, hvad der sker i de første 10 minutter, og hvad status er et døgn senere. Den mangler ganske simpelt at angive forløbet mellem de to hændelser.

Og hvad gør vi så?

Hos BG Byggros foreslår vi, at vi som branche sætter os ned og får udarbejdet en ny metodebeskrivelse til måling af både afløbskoefficienter og afløbskurver til forskellige formål som branchen som helhed kan anerkende, således de grønne tages enorme værdi kan dokumenteres retvisende. Vi vil gerne gå forrest i dette arbejde, og som leverandør præsenterer vi derfor nærværende afløbsrapport med afløbskurver på flere af vores grønne tage-løsninger.

Konklusion

Rapporten konkluderer, at vi kan flytte peek-flowet betydeligt og dette selv ved en koblet hændelse, men vi skal stoppe med at tale afløbskoefficenter inden for en 10 minutters-periode, da det er direkte forkert, fordi vi ikke ser hele billedet.

Rapportens Forside

Hent afløbsrapporten her

Download "Afløbsrapporten" som PDF ved at klikke på knappen nedenfor.

FØLG PÅ LINKED IN

Følg med

Innovation Lab er på LinkedIn. Følg os og hold dig opdateret på projekter, forskning, resultater og dagligdagen her. Vi ønsker at skabe et dialogisk rum og få din feedback - både på projekter, idéer til tests og publikationer.

Kontakt teamet i BG Innovation Lab