Bogen (1)

Konstruerede vækstmedier - et opslagsværk

Grønne byrum kan blive endnu grønnere

Bogen Konstruerede vækstmedier er et opslagsværk og et tværfagligt planlægnings- og dimensioneringsværktøj, der nedbryder grænsefladerne mellem involverede faggrupper i planlægning af grønne byrum

​​​​​Konstruerede vækstmedier er skrevet af landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund, geotekniker Peter Randrup Nilsson, civilingeniør Troels Edelslund Raabjerg og gartneriteknolog Søren Storm. Konstruerede vækstmedier er en grøn teknologi, der understøtter fremtidens grønne byer.

Bogen er et opslagsværk, der introducerer til, hvorfor det er vigtigt at arbejde tværfagligt og udnytte og forstå hinandens fagligheder, når der skal skabes grønne og klimatilpassede byer i fremtiden.

Bogens fokus er viden om samspillet mellem basale vækstbetingelser, hydrauliske egenskaber og geotekniske teknikker i vækstmediets egenskaber.

I alle projekter med grønne anlæg i byerne indgår jord eller vækst- medier. Selvom der i projekteringsdelen typisk fokuseres på beplantnin- gen, som er synlig på overfladen, er vækstmediet altafgørende for, at det grønne bliver en succes. Det er dog ikke kun vækstegenskaber, der er relevante. Også vækstmediets hydrauliske funktion, hvis det fx skal kunne håndtere tilstrømmende vand, og bæreevnen kan være vigtig, hvis det skal fungere i en urban kontekst, hvor vækstmediet skal kunne bære for- tove, cykelstier og anden befæstelse. Valget af det bedste vækstmedie til hvert enkelt projekt er derfor ikke altid nemt; byrummene er komplekse, og mange fagområder har en holdning til vækstmediets egenskaber. Det stiller store krav til projekteringen.

For at de mange krav kan indfries, er det nødvendigt med en stor tværfaglig forståelse hos de implicerede parter. Netop det urbane miljøs kompleksitet og det tværfaglige samarbejde ved anlæg er omdrejnings- punktet i denne bog. Jord er ikke bare jord, og for at lykkes med projek- terne er det vigtigt, at de rigtige beslutninger bliver taget fra begyndelsen. Det hjælper denne bog med.

For at de mange krav kan indfries, er det nødvendigt med en stor tværfaglig forståelse hos de implicerede parter. Netop det urbane miljøs kompleksitet og det tværfaglige samarbejde ved anlæg er omdrejnings- punktet i denne bog. Jord er ikke bare jord, og for at lykkes med projek- terne er det vigtigt, at de rigtige beslutninger bliver taget fra begyndelsen. Det hjælper denne bog med.

Bogstabel2 Fritlagt

Hent din e-bog her

Download "Konstruerende vækstmedier" som e-bog (PDF) helt gratis ved at klikke på knappen nedenfor.

PERSONALE1

Personerne bag bogen

Bogen er skrevet af landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund, geotekniker Peter Randrup Nilsson, civilingeniør Troels Edelslund Raabjerg og gartneriteknolog og markedschef Søren Storm. Forfatterne har erfaring fra bl.a. anlægsbranchen, gartneribranchen og undervisning på KU og arbej- der i dag hos BG Byggros, hvis primære fokus er at understøtte velfunge- rende grønne byer.

Billeder fra boglanceringen

FØLG PÅ LINKED IN

Følg med

Innovation Lab er på LinkedIn. Følg os og hold dig opdateret på projekter, forskning, resultater og dagligdagen her. Vi ønsker at skabe et dialogisk rum og få din feedback - både på projekter, idéer til tests og publikationer.

Kontakt teamet i BG Innovation Lab