Enebærvej Indløb

Det holistiske LAR-vejbed

Det holistiske LAR-vejbed - udvikling og videnskabelig dokumentation af renseevne, hydraulik, fordampning og biodiversitet

Projektpartnere
VandCenter Syd​, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, EnviDan A/S, BG Byggros 

Projektperiode 
2020-2024 

Tilskud 
Miljø- og Fødevareministeriets program, MUDP 

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet er at opnå forbedret rensning af vejvand i LAR-vejbede, der i sammenligning med rørløsninger, har et lavere CO2-aftryk og bidrager til grøn profil i vores byområder.   

VandCenter Syd, SDU, AU, KU, EnviDan og Byggros er gået sammen om et fælles udviklings- og forsøgsprojekt, hvor formålet er at optimere samspillet mellem filterjordblandingerne og beplantningssammensætningen, således at planterne, rodzonen og filtermaterialet som helhed optimeres og dokumenteres videnskabeligt.  

Nuværende udviklingsprojekter

FØLG PÅ LINKED IN

FØLG MED

Innovation lab er på LinkedIn, og du kan følge siden hvis du har lyst til at holde dig opdateret med hvad der sker i dagligdagen, eller gerne vil have besked når projekter, forskning eller tests er færdige og resultaterne deles.
Det er også en fremragende måde at komme med dit besyv på det vi har publiceret, eller tanker vi gør os om et forsøg.

Kontakt teamet i BG Innovation Lab