IMG 6732

Eksterne Kurser

Eksterne kurser ved BG Innovation Lab

Brug os som eksterne oplægsholdere eller ekskursionsværter på grønne uddannelser ifm. klimatilpasning

I mange år har vi fungeret som ekstern oplægsholder og ekskursionsværter på grønne uddannelser indenfor klimatilpasning af byer, vækstmedier, filterjorde og rensning af overfladevand, grønne tage, grønne facader og nu også bæredygtighedscertificeringernes indtog i den grønne sektor. 

Det værende for alt fra kloge hænder til kloge hoveder. Fra praksisnære uddannelser til universiteter og private virksomheders interne efteruddannelse. 

Som eksempel kan nævnes valgfag og efteruddannelseskurset ’Konstruerede vækstmedier til urbane landskaber’ som afholdes af Skovskolen Københavns Universitet.

Læs mere om kurset og se datoer for næste kursus her
Link til kurset https://skovskolen.ku.dk/parkdiplom/moduler/konstruerede-vaekstmedier-kursus/

Trine Innovation Lab Testafdeling

Har vi styr på de filterjorde vi blander i branchen?

På flere regnvandskonferencer har vi bidraget med vores viden om og perspektiv på emnet filterjord. Kompleksiteten er høj, når du arbejder med at forbedre og udvikle filterjord. Vi ser både udfordringer og udviklingspotentiale og vi skubber til forskning på området i BG Innovation Lab.

Mød erhvervs-PhD, Irina

Irina er ansat i BG Innovation Lab ifm. med hendes forskningsprojekt, der søger at afdække, om grønne vægge og tage kan bidrage til at rense husholdningsvand såsom badevand. Vores håb er, at resultaterne på området kan bidrage til et mere cirkulært vandforbrug ♻

Testrig BG Innovation Lab

Testriggen i udvikling

Testriggen ombygges løbende til de forskellige projekter. Vi er altid åbne for gode ideer, samarbejde eller kritiske spørgsmål ift. vores tilgang. Derfor viser vi alle faciliteter frem, og deler ud af vores erfaring til seminarer, konferencer og ved besøg i huset.

FØLG PÅ LINKED IN

Følg med

Innovation Lab er på LinkedIn. Følg os og hold dig opdateret på projekter, forskning, resultater og dagligdagen her. Vi ønsker at skabe et dialogisk rum og få din feedback - både på projekter, idéer til tests og publikationer.

Kontakt teamet i BG Innovation Lab