Pressemeddelelse d. 24. april 2015Højeffektiv belægningsløsning giver oversvømmelser tørt på

1 liter pr. m2 pr. sekund – så meget vand er Byggros’ nye permeable belægningsløsning PermaStone i stand til at optage. Samtidig reduceres behovet for dyr og kompliceret kloakering og vandafledning, fordi vandet helt naturligt optages i lokalområdet, ligesom forekomsten af eks. uheld i forbindelse med akvaplaning og is på kørebanen minimeres.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kan Danmark se frem til ændrede vejrforhold som følge af den globale opvarmning. Resultatet bliver nedbørshændelser, som øges, hvad angår både hyppighed, intensitet og varighed, og DMI forventer således, at den årlige regnmængde vil stige med ca. 10-20 pct. Den voksende forekomst af voldsom regn rammer især byerne, som ud over oversvømmelser døjer med overbelastning af kloaksystemerne, dyre vandskader mv., fordi det ofte er vanskeligt at få afledt vandet hurtigt.

Optager 1 liter vand pr. m2 pr. sekund

Derfor introducerer Byggros, der er markedsledende leverandør af bl.a. LAR- og øvrige regnvandshåndteringsløsninger, nu belægningsløsningen PermaStone, som er en bundet permeabel stenoverflade, der tillader vandet at sive igennem belægningen og ned til jorden. Ifølge Torben Hoffman, der er teknisk ansvarlig for permeable belægninger hos Byggros, fungerer systemet nøjagtigt, som var det en normal, asfalteret vej eller flisebelægning. Men takket være belægningens design skabes der en passage til vandet, som frit kan løbe igennem til jorden under overfladen.

- PermaStone er designet med henblik på at imødekomme de stigende udfordringer med vandafledning i bymiljøerne. Løsningen øger med andre ord områdets muligheder for at optage store mængder regnvand, da belægningen kan optage op til 1 liter vand pr m2 hvert sekund. Permeable belægninger har endvidere den store fordel, at behovet for dyr og kompliceret kloakering og vandafledning reduceres, fordi vandet helt naturligt optages i lokalområdet. Derudover minimeres forekomsten af eks. uheld i forbindelse med akvaplaning og is på kørebanen, fortæller han.

Kan tilpasses natur- og boligmiljø

En hyppig årsag til oversvømmelser er, at de store vandmængder ikke afledes fra det berørte område hurtigt nok. Når der anlægges traditionelle asfaltbelægninger, fjerner man nemlig vandets mulighed for at blive optaget naturligt, da det ikke kommer i kontakt med den underliggende jord. Torben Hoffmann forklarer.

- En asfalteret overflade har kun én mulighed for at komme af med vandet, nemlig kunstig afvanding og dræning. Men når man overstiger kloakkers og afløbs ydeevne, hvad angår vandafledning, så bliver vandet, hvor det er, fordi asfaltbelægningen forhindrer det i at sive ned, siger han og fortsætter:

- Med Permastone får vandet mulighed for at løbe igennem belægningen og videre ned. Samtidig kombineres den permeable overflade med et bærelag, der fungerer som magasin for overfladevandet, før det nedsives. Derved kan løsningen på kort tid optage store mængder vand under eks. skybrud. Sidst men ikke mindst giver løsningen mulighed for at designe mange forskellige overflader, som arkitektonisk kan tilpasses enhver type natur- og boligmiljø, slutter han.


For yderligere information, kontakt:
Torben Hoffmann | Teknisk ansvarlig for permeable belægninger, Byggros A/S |  T +45 2060 8838 | E-mail: teh@byggros.com      

For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Højpermeabel og plejenem befæstelse der er specielt udviklet til p-pladser, terrasser og indkørsler


Billede 1: Højpermeabel og plejenem befæstelse der er specielt udviklet til p-pladser, terrasser og indkørsler
EcoStone er en permeabel belægning, hvor overfladevand uhindret kan trænge igennem


Billede 2: EcoStone er en permeabel belægning, hvor overfladevand uhindret kan trænge igennem