Pressemeddelelse d. 19. februar 2015Uklare retningslinjer skaber usikkerhed om grønne tage

De mange forskellige retningslinjer vedrørende montering af grønne tage gør det svært for både anlægsgartnere, arkitekter og producenter at finde fælles fodslag. Manglen på fælles regler skaber desuden udfordringer, når de grønne tage skal forsikres. Aktørerne påpeger derfor fordelen ved et samlet regelsæt på området, som kan skabe klare retningslinjer.

Grønne tage har mange fordele: De bidrager til at forhindre, at regnvandet oversvømmer kloakkerne, de opsuger CO2 i bymiljøerne, og de skaber rekreative oaser midt i storbyen. Men til trods for, at både offentlige og private bygherrer har fået øjnene op for mulighederne, mangler der ifølge arkitekter, producenter, anlægsgartnere og forsikringsselskaber stadig officielle retningslinjer på området:

- Det største problem med grønne tage er ikke mangel på viden. Problemet opstår først, når folk, der ikke ved nok om emnet og ikke sætter sig ind i stoffet, anlægger et grønt tag. Og derfor vil det eksempelvis kunne hjælpe, hvis man får et sæt fælles retningslinjer, som gælder for hele området, forklarer landskabsarkitekt Lars Andersen Sørig fra C.F. Møller, som er en af Nordens største arkitektvirksomheder.

For mange retningslinjer skaber forvirring

Dette synspunkt bakkes op af Byggros, som er Danmarks største producent af grønne tage samt førende inden for levering af eks. urbane biotoper, lokal regnvandsafledning m.m. Ifølge Torben Hoffman, der er teknisk ansvarlig for grønne tage hos Byggros, vil fejlprojekterede grønne tage således stadig forekomme, så længe rådgiveren ikke har et samlet sæt retningslinjer at læne sig op af:

- Lige nu findes der en lang række vejledninger fra forskellige aktører på markedet, herunder Danske Anlægsgartnere, BygErfa, DBI, Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) samt div. SBI-anvisninger. Problemet er dog, at disse vejledninger langt fra altid er entydige, hvilket kan skabe forvirring, hvis man ikke har den fornødne erfaring. Derfor ville et samlet værk fra officiel hånd danne en fast ramme, som alle kunne arbejde ud fra, uddyber han.

Torben Hoffman påpeger, at det danske byggeri med fordel kunne hente inspiration i Tyskland, hvor grønne tage gennem årtier har været en integreret del af byggekulturen. Her har landskabsarkitekter, anlægsgartnere, systemleverandører, planteskoler mv. sammen udarbejdet fælles normer (de såkaldte FLL[1]-retningslinjer) vedrørende alle aspekter omkring grønne tage. [1] Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau

Uklare regler giver forsikringsproblemer

Manglen på officielle retningslinjer skaber desuden udfordringer, når de grønne tage skal forsikres. Således fravælger nogle forsikringsselskaber at dække grønne tage i forbindelse med husforsikringen og overlader dermed risikoen og ansvaret til husejeren af frygt for, at rødderne vil ødelægge den underliggende tagmembran. Men ifølge fagkonsulent Kim Tang fra Danske Anlægsgartnere har det frygtede rodproblem endnu ikke vist sig at være reelt:

- Forsikringsselskaberne frygter, at rødder fra det grønne tag vil ødelægge tagmembranen. Men der findes ingen dokumentation for, at det er et reelt problem, hvis taget anlægges ordenligt. Derfor kunne det hjælpe, hvis man fra officielt hold fik skrevet retningslinjer ned for anlægning af grønne tage. Et fælles regelsæt fra eks. Statens Byggeforskningsinstitut kunne således fjerne usikkerheden hos mange aktører, heriblandt forsikringsselskaberne, siger Kim Tang, som bakkes op af brancheorganisationen Forsikring og Pension, der er positive over for et sæt fælles retningslinjer på området:

- Generelt bakker vi op om retningslinjer, der sikrer en korrekt udførelse og minimerer antallet af skader. Mht. grønne tage bliver fælles retningslinjer nok nærmere et funktionskrav, da produkter og montage umiddelbart vurderes at være meget forskellige fra forsikringsselskabernes side, forklarer ingeniør hos Forsikring og Pension, Tine Aabye.


For yderligere information, kontakt:
Torben Hoffmann | teknisk ansvarlig for grønne tage, Byggros A/S |  Tlf. +45 2060 8838 | E-mail: teh@byggros.com      

For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Stemningsbillede af grønt tag på boligkomplekset Farum Midtpunkt


Billede 1: Stemningsbillede af grønt tag på boligkomplekset Farum Midtpunkt
Stemningsbillede af grønt tag på børnehuset Fuglereden, Lejre


Billede 2: Stemningsbillede af grønt tag på børnehuset Fuglereden, Lejre