Pressemeddelelse d. 5. april 2018Alle har ret til natur – også i byen

Forbindelsen mellem by og natur skal genskabes, og grønne løsninger skal ind i byudviklingen. Det er mantraet for Mejlgade Lab, som med Byggros’ lodrette haver har forvandlet to grå, aarhusianske baggårde til grønne og levende oaser.

Rundt om i verden har mange større byer forskønnet simple bygninger med grønne facader. Det giver liv i bybilledet og signalerer bæredygtighed og grønt miljø. Interessen er også stor i Skandinavien, hvor vi i løbet af de senere år har set flere grønne vægge i byerne.

Det er en ret, alle indbyggere har, lyder det fra virksomheden Byggros. Derfor skal vi vinke farvel til de kedelige facader og goddag til grønne bymiljøer:

- Alle har ret til at leve blandt grønne oaser. At man bor i en storby skal ikke være nogen hindring. Planter giver liv og skaber sundere byer, siger Louise Hansen, teknisk salgskonsulent hos Byggros, som er specialiseret i bl.a. grønne vægge og tage.

Vild natur i travl gade

Mejlgade i Aarhus er et livligt, urbant område – et af byens ældste – hvor pulserende byliv kombineres med skøn natur. Området har gennemgået en grøn omstilling siden 2011, hvor NGO’en Mejlgade Lab blev stiftet.

- Vi arbejder med at fremme grønne og bæredygtige løsninger i Aarhus. Vores første projekt var Mejlgade, som udgør et kreativt og mangfoldigt miljø. Vi har med forskellige løsninger fået skabt et grønt byrum, hvor kontakten til naturen er genskabt, fortæller Jonatan Marcussen, som er projektleder og initiativtager til Mejlgade Lab.

- De grønne løsninger er ikke kun æstetisk flotte. De løser også nogle klimatiske udfordringer, som kan være svære at håndtere i en så gammel bydel, forklarer han videre.

Fra simple facader til levende kunstværker

I to baggårde tilhørende Katedralskolen og Café Gyngen pryder Byggros’ BGreen-it Living Walls facaderne. Samtidig er gadehjørnet mellem Mejlgade og Rådmand Liisbergs Gade blevet forskønnet med en mindre plantevæg.

- Med støtte fra Miljøstyrelsen har vi i samarbejde med Byggros anlagt de grønne vægge, som udgør en kæmpe forskel i bybilledet. De giver en masse liv og biodiversitet ved at tiltrække fugle og insekter. De er med til at rense den forurenede luft, de mindsker støj og reducerer overophedning. Samtidig er de en fryd for øjet og giver en helt ny fornemmelse, når man færdes der, lyder det fra Jonatan Marcussen.

De lodrette haver giver med andre ord et frodigt udemiljø under trange pladsforhold. Væggene tager ikke plads fra gårdarealer, men hænger som levende kunstværker, der pryder året rundt.

Revolutionerende vandfordeling

Byggros’ BGreen-it Living Walls består af indbyggede vandsystemer, som bruger regnvand fra de omkringliggende tage til vanding af plantemodulerne. Vandet fordeler sig i modulerne og fylder det indbyggede vandreservoir. Nemt, enkelt og miljøvenligt.

- Planterne og den specialblandede substratjord vil altid være lige så våd som i terræn og dermed følge naturens cyklus. Via gravitation fordeles vandet til hele væggen, som kan indeholde 58 l. vand pr. m2. Det betyder, at væggen kan være uden vandtilførsel i 3 uger som minimum, slutter Louise Hansen.

For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Alle har ret til natur – også i byen


Billede 1: Gadehjørnet mellem Mejlgade og Rådmand Liisbergs Gade, hvor en plantevæg fra Byggros gør underværker.
Alle har ret til natur – også i byen


Billede 2: Aarhus Katedralskole. Her forskønner en BGreen-it Living Wall den ellers simple facade.
Alle har ret til natur – også i byen


Billede 3: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø.
Alle har ret til natur – også i byen


Billede 4: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø.

Download pressemeddelelsen: