Pressemeddelelse d. 18. februar 2019Grønne gavle flytter ind på Frederiksberg

Frederiksberg har fået sin første lodrette have. Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i Danmarks tættest befolkede kommune. Samtidig fungerer væggen som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Små, grønne åndehuller, som pryder bybilledet, er ofte en mangelvare i flere af landets største kommuner. Frederiksberg er én af dem. Nybyggerierne skyder op, mens de ældre ejendomme ikke levner meget plads til nye, grønne byrum.

Men der er heldigvis hjælp at hente, og den hjælp kommer i en lodret udgave. Byen og dens ca. 105.000 indbyggere får nemlig nu sin allerførste lodrette have:

-Vi er meget glade for at kunne realisere den grønne væg på bygningsgavlen ved hjørnet mellemFalkoner Allé og Ågade. Det er én af hovedindfaldsvejene til Frederiksberg, så det giver på mangemåder rigtig god mening, at væggen er blevet installeret netop dér. Den skaber et grønt blikfang,der signalerer ’velkommen til det grønne Frederiksberg’, fortæller Karsten Klintø, som erstadsgartner i kommunen.

Den 18 meter høje grønne væg er installeret på en beboelsesejendom. Finansieringen af driftsudgifterne står mediebureauet Citrus Media for i form af et reklameskilt midt på gavlen.

Reducerer generne ved skybrud

Den lodrette have går under navnet BGreen-it Living Wall og er udviklet af danske Byggros, som er specialist i grønne vægge og tage.

Det særlige ved løsningen er, at den består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir. Det betyder, at væggen opsamler regnvand fra taget, som bruges til vanding. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandet opmagasineres således, mens eventuelt overskydende vand ledes til kloakken.

-Ud over at være en æstetisk flot løsning, som højner byrummets kvalitet, gør væggen mangegode ting for både klima og samfund, lyder det fra Karsten Klintø, som fortsætter:

-Regnvandshåndtering er en af tidens helt store udfordringer. Derfor havde vi et krav om, atvæggen skulle opsamle regnvand direkte fra tagrenderne. Det vil fremover kunne bidrage til at reducere generne ved skybrud i området.

Løsningen blev installereret af anlægsgartnere fra Optimus i midten af december. Planterne er i vintertilstand og springer ud til foråret.

En pallette af fordele

Den lodrette have bliver evalueret efter et par sæsoner. Herefter afgøres det, om kommunen kan anbefale, at byen skal forskønnes med endnu flere grønne vægge. Men de mange fordele er ikke til at komme udenom, kan Karsten Klintø allerede nu konstatere:

- Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte påbygningen. Den holder nemlig på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen omsommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mensstøjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.Faktaboks:

Den grønne væg i tal:

Plantemoduler i alt: 436 svarende til 37,3 m2

Én m2 BGreen-it Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne kan klare sig uden
vandtilførsel i mindst 14 dage.

Væggen består af følgende planter:
Engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn,
bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.


For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
Benjamin Jul Olsen | Kommunikationsrådgiver, Perfekta PRT +45 26 82 46 48 | E-mail: benjamin@perfektapr.dk  

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Grønne vægge på Frederiksberg


Billede 1: Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.
BGreen-it på Frederiksberg


Billede 2: Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.BGreen-it Living Wall på Frederiksberg


Billede 3: De mange planter, som pryder den flerfunktionelle gavl, er pt i vintertilstand og springer ud, når højere temperaturer rammer landet til foråret.

Download pressemeddelelsen: