Løsninger til erosionssikring

Du kan forebygge erosionsskader med professionelle løsningerNår du ønsker at sikre dig mod erosion, er det ikke altid nok at benytte sig af de sædvanlige naturmetoder.

Naturlig erosion kan gøre rigtigt meget skade, når vind og regn flytter større eller mindre mængder jord. I værste tilfælde kan det resultere i deciderede jordskred, der flytter både træer, sten og endda bygninger. Mange af disse erosionsproblemer er altså for alvorlige til at kunne afhjælpes på den naturlige måde, ved blot at plante til med enten græs eller generel beplantning af buske og træer. Derfor tilbyder vi en række professionelle løsninger til effektiv erosionssikring til områder, hvor du ønsker at begrænse eller helt forhindre risikoen for naturlig erosion.

Forebygning er mest effektivt

Det er væsentligt bedre og billigere at forebygge end at reparere. Dette gælder også, når du vil sikre dig mod erosion.

Hos Byggros tilbyder vi et komplet program af løsninger, som er i stand til at løse de fleste opgaver inden for erosionssikring af tørre og våde skråninger, kystsikring og havnebyggeri. Disse løsninger kan være enten biologisk nedbrydelige eller permanente, afhængigt af dit projekt.

Vore løsninger er effektive og økonomisk attraktive, ikke mindst sammenlignet med de skader og omkostninger, som erosionsproblemer ellers kan forårsage.


Individuelle løsninger

Vores tekniske konsulenter har en bred ekspertviden og kan udarbejde individuelle løsningsforslag ud fra de problemstillinger, du har i dit specifikke projekt. Alle løsningsforslag bliver naturligvis udviklet i tæt samarbejde med dig.

Her kan du læse meget mere om vores løsninger til erosionssikring ved tørre skrænter og erosionssikring ved våde skråninger.


Erosionssikring ved våde skråninger

Med våde skråninger mener vi den del af skråningen, der er under vand, for eksempel ved sø- og åbrinker, kanalskråninger og lignende.

Erosionssikring ved tørre skrænter

Når vi siger tørre skåninger, så mener vi skråninger, som udelukkende påvirkes af regn eller vind og altså ikke er i direkte kontakt med vand. Tørre skråninger er for eksempel vejskråninger, støjvolde, dæmninger og lignende.Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten