Græsarmering med LAR

Græsarmering er en simpel og effektiv LAR-løsning til lokal afledning af regnvandGræsområder er velegnede til at nedsive store mængder vand, men græs alene er ikke velegnet som befæstelse. Derfor kan man armere græsset med Ecoblock græsarmeringsblok, for at skabe en nedsivningsegnet, kørefast befæstelse. Bærelaget under en græsarmering skal opbygges som gartner makadam, også kaldet skeletjord.

En makadam består typisk af en muldblandet skærveopbygning. På den måde opnås bæreevne samtidig med der skabes gode vækstvilkår for græsset.

Græsarmering er en simpel LAR metode som kan bruges mange steder. F.eks. i forhaven i forlængelse af indkørslen, i hele indkørslen, stier på bl.a. golfbaner osv.


Græsarmering med Ecoblock

Med Ecoblock græsarmering får du et grønt og bæredygtigt produkt, der giver en stabil og kørefast overflade. Græsarmeringen kombinerer den traditionelle effektive permeable belægning med græssets grønne frodighed og evne til at nedsive regnvand. Hermed reduceres behovet for andre drænings- eller afvandingsinstallationer, da regnvandet hurtig og effektivt siver ned i bærelaget og dermed uden om kloaksystemet.

Du kan læse meget mere om græsarmering med Ecoblock her.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Græsarmering LAR løsning


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten