Hvad er ekstensive og intensive grønne tage?

Grønne tage er ikke bare grønne tage - Men hvor er forskellen?Grønne tage er en meget forskelligartet størrelse, og det rette valg af tag afhænger af behovet i den konkrete situation. Overordnet inddeles grønne tage i hovedkategorierne Intensive grønne tage, Semi-intensive grønne tage og Ekstensive grønne tage.

De tre typer har hver deres styrker, og tagene er designet til at opfylde forskellige behov og kravspecifikationer. Inddelingen er flydende og foretages med udgangspunkt i det grønne tags opbygning og plejeniveau.

Ekstensive grønne tage

Ekstensive grønne tage er karakteriseret ved et meget tyndt vækstlag, der kan være helt ned til nogle få centimeter tykt. Derfor kan kun meget hårdføre og tørketolerante planter vokse på taget. Typisk ser man, at ekstensive tage bliver tilplantet med sedumarter, græsser og tørketålende urter. Et ekstensivt tag tilfører ikke ret meget ekstra vægt til bygningen, og som tommelfingerregel kan vægtbelastningen sammenlignes med vægten fra et tegltag.

Ekstensive grønne tage er de grønne tage, der anlægges flest af i Danmark. Taget anlægges typisk på grund af tagvegetationens positive indflydelse på byens klima- og miljøforhold, samt tagets evne til at optage op til 50 % af den nedbør der falder.

Grønt ekstensivt tag
Grønt intensivt tag


Semi-intensive tage

Semi-intensive grønne tage er betegnelsen for den række af tage, der befinder sig i området mellem de intensive og ekstensive tage. Vækstlaget er medium tykt, og udvalget af vækstmedier er derfor begrænset i forhold til de intensive tage. Taget er yderst velegnet til græsser og planter, der kun kræver basis vedligeholdelse og vanding.

Den semi-intensive tagløsning vælges oftest til det bynære miljø, hvor der ønskes grønne rum og et udemiljø, hvor ophold på taget eller tagterrassen er tilladt.

Intensive grønne tage

Intensive grønne tage har det tykkeste vækstlag, og giver med sin opbygning mulighed for at etablere en fuldt udnyttet taghave med de samme muligheder for ophold og leg som i terrænniveau. Et intensivt tag kan optage helt op til 80 % af den årlige nedbør, og understøtter et bredt spektrum at planter, buske og træer.

Taget kræver regelmæssig vanding og pleje, ligesom en almindelig have eller park. På et intensivt grønt tag kan der desuden anlægges kørearealer - også for tung trafik. Denne løsning ses i mange bymiljøer, hvor der er bygget underjordiske parkeringskældre. Oven på bygningen er anlagt en park med høje træer og stisystemer og måske yderligere
parkeringsarealer.
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com