Information om Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Her finder du nyttig Information om LAR, dræn og afvanding.Du kan bl.a. få professionel viden og gode råd omkring hvordan man dræner flade tagkonstruktioner, renoverer kældergulve, hvilke fordele der er med LAR og hvad en permeabel belægning er.


Du kan læse meget mere om Lokal Afledning af Regnvand herunder, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.
LAR generelle oplysninger

Lokal Afledning af Regnvand – LAR – handler om håndtering af regnvandet der hvor det falder. Der er flere metoder til at håndtere regnvandet lokalt, og du kan læse om de gode grunde til at anvende LAR løsninger her.

LÆS MERE


Græsarmering - LAR

Græsarmering er en simpel LAR metode til nedsivning af regnvand som kan bruges mange steder, f.eks. i forhaven i forlængelse af indkørslen, i hele indkørslen og stier i parker og på golfbaner osv.

LÆS MERE


Linieafvanding

Hvad er linieafvanding og hvorfor er den mere effektiv og økonomisk end den traditionelle punktafvanding?

Vi giver dig forklaring på, hvorfor LAR er effektivt med Linieafvanding.

LÆS MERE


Opsamling og nedsivning

Regnvandet er en ressource - brug det! Regnvand kan med fordel genbruges til bl.a. vanding og bilvask. Lad regnvandet fylde dit havebassin eller led det ud til et regnbed eller i en faskine.

LÆS MERE


Permeabel bærelag

Ved at opbygge vandgennemtrængelige permeable bærelag kan man håndtere al vand lokalt og dermed aflastes det offentlige kloaknet under kraftig nedbør, som f.eks. skybrud.

LÆS MEREHar du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten