Kompensationsopbygning

Når vægten og økonomien gør en forskel

Kompensationsopbygning - BG Byggros


Ved at kompensere for ekstrabelastninger i sætningsfølsomme områder, kan der skabes ligevægt i forhold til de eksisterende forhold. Kompensationen sker ved indbygning af lette materialer - typisk letklinker. Polystyren kan også anvendes til dette formål.

Løsningen er et godt alternativ, når eksempelvis økonomi, tid eller sætningsproblematik gør andre løsninger urealistiske.

Beregningsgrundlag

Beregningsmæssigt er regnestykket forholdsvist enkelt. På basis af den aktuelle trafikbelastning og de forventede sætninger i en traditionel opbygning, dimensioneres en opbygning med udgangspunkt i et E-modul målt på råjorden på 20 MN/m2 (bærevnen for letklinker). Opbygningens vægt inkl. evt. trafikbelastning beregnes og egenvægten i relation til de påtænkte opbygninger vurderes.

Letklinker vejer omkring 400 kg/m3 over grundvandspejlet og ca. 1100 kg/m3 under grundvandspejlet. Der kompenseres helt eller delvist ved at udskifte underbunden med de lettere materialer til en given dybde, typisk svarende til ekstrabelastningen. Denne ekstrabelastning er defineret som forskellen mellem den udgravede råjords rumvægt i forhold til letklinkerne eller andet kompensationsfyld + bidrag fra evt. permanent last og evt. traffikbelastning. Det er vigtigt at tage højde for grundvandsspejlets beliggenhed i forhold til letklinkernes placering.

Indpakning af letklinker med geotekstil

For at undgå opblanding af letklinkerne med underbunden og samtidig forhindre at finpartikler med tiden udfylder hulrummene mellem letklinkerne, er det nødvendigt at indpakke letklinkerne i et geotekstil. Valget af geotekstil vil være afhængig af underbundens sammensætning og beskaffenhed og bør ske i henhold til Brugsklassificeringsskema.

Indbygning af geonet på letklinker

Letklinkers bæreevne er begrænset og mængden af letklinker er tilmed en betydelig omkostning i den totale opbygning. Ved at indbygge geonet på oversiden af letklinkerne vil bæreevnen af den samlede opbygning kunne øges med ca. 30-40%. Opbygningen vil efterfølgende kunne etableres med reducerede bærelag. Vedr. dimensionering af geonet henvises til: Triax geonet Designmanual

Individuelle løsninger

Efter ønske udarbejder vi gerne - i tæt samarbejde med dig - individuelle løsningsforslag.


Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten