Linjeafvanding

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) med Linjevanding er effektiv afledning af overfladevandBortledning af overfladevand sker normalt gennem punktafvanding eller linieafvanding. Linjeafvanding har en række fordele, der gennem de seneste årtier har betydet, at linieafvanding i stigende grad afløst den ellers traditionelle punktafvanding, og derfor i dag indgår som et naturligt alternativ.

Linjeafvanding - afledning af overfladevand  Byggros


Linjeafvanding er en effektiv løsning

Linjeafvanding udnytter tyngdekraften til effektiv afvanding, da der i installationen skabes et diskret fald i overfladen hen mod afvandingsrenden. Linjeafvandingssystemet installeres nemt og elegant, da der kun kræves tilslutning til det eksisterende kloaknet. Løsningen kan udføres både med 1-sidet eller 2-sidet fald. Det betyder, at linjeafvandingen er enklere end en afvandingsløsning med traditionelt kuvertfald.

En anden fordel er, at det betyder mindre gravearbejde og derfor også mindre jord til bortskaffelse.

Enkel og effektiv vedligeholdelse

I et typisk kloaksystem samles der i årets løb en masse skidt og snavs. Det er ofte et både beskidt, tidskrævende og omkostningsfyldt at rengøre kloaker dybt under overfladeniveauet. Men når der er anlagt en LAR-løsning med linjeafvanding, kan rengøringen nemt og hurtigt udføres direkte fra gadeplan.

Punktafvanding - en dyr tradition

Traditionel punktafvanding er typisk baseret på et naturligt terrænfald eller ved etablering af et såkaldt ”kuvertfald”, hvor overfladevand ledes til centralt placerede nedløbsbrønde. Det er ofte en meget arbejdskrævende og kostbar løsning på afledning af overfladevandet. Der skal graves og fjernes en stor mængde jord til etablering af brønde og rørføringen skal forbindes dybt i jorden. Fald og befæstelse og slidlag skal udføres med stor omhu, for at sikre at vandet kan finde vejen frem til punktafløbet.Ved første øjekast er punktafvandingen en billigere løsning end linieafvandingen - det er også korrekt hvis man udelukkeende ser på prisen på elementerne - men når man kigger på totalomkostningerne er sagen en ganske anden, da punktafvanding medfører store anlægsomkostninger i forhold til linieafvanding.


Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten