Løsninger til erosionssikring

Professionelle løsninger forebygger erosionsskaderSimple naturmetoder som græssåning og beplantning er ikke altid nok til at forhindre erosionsskader.

Den naturlige erosion, forårsaget af vind og vand, giver mange ulemper og skader. Adskillige af disse erosionsproblemer er for alvorlige til at kunne rettes ved simple naturmetoder som græssåning, beplantning eller lignende. Derfor tilbyder vi en række professionelle løsninger til effektiv erosionssikring til områder, hvor man ønsker at forhindre eller begrænse den naturlige erosion.

Forebygning er mest effektivt

Det er med erosionssikring som med mange andre ting, at det er væsentligt bedre og billigere at forebygge end at skulle reparere.

Hos Byggros tilbyder vi et komplet program af løsninger, som er i stand til at løse de fleste opgaver inden for erosionssikring af tørre og våde skråninger, kystsikring og havnebyggeri.

Vore løsninger er effektive og økonomisk attraktive, ikke mindst sammenlignet med de skader og omkostninger, som erosionsproblemer ellers kan forårsage.


Individuelle løsninger

Vores tekniske konsulenter kan udarbejde individuelle løsningsforslag ud fra de problemstillinger, du har i dit specifikke projekt. Alle løsningsforslag bliver naturligvis udviklet i tæt samarbejde med dig.

Her kan du læse meget mere om vores løsninger til erosionssikring ved tørre skrænter og erosionssikring ved våde skråninger.Erosionssikring ved tørre skrænter

Ved tørre skråninger forstås skråninger, som udelukkende påvirkes af regn eller vind og altså ikke er i direkte kontakt med vand. Tørre skråninger er f.eks. vejskråninger, støjvolde, dæmninger m.m.

LÆS MERE


Erosionssikring ved våde skråninger

Ved våde skråninger tænkes på den del af skråningen, der er under vand, f.eks ved sø- og åbrinker, kanalskråninger og lignende.

LÆS MEREHar du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten