Konstruktion af støttemure og brovederlagStøttemure med jordarmering gør det muligt at bygge høje lodrette støttemure, effektivt og enkelt

Armeret jord har på få årtier udviklet sig til at blive en accepteret og anerkendt metode til bl.a. opbygning af støttemure og brovederlag. Støttemure er i vores terminologi terrænmure med en hældning, der er større end 70°. Princippet i opbygningen går i al sin enkelhed ud på, at indbygge geonet i vandrette lag som gennemskærer de kritiske brudfigurer.

Som armeringsmateriale anvendes geonet, der, i kontakt med jorden, har vist sig særdeles velegnede til dette formål. Facadeløsningerne er mange og kan designes således, at alle forhold og påvirkninger kan tilgodeses. Når vores Vector Wall gabionssystem af galvaniseret stål anvendes, er det muligt at opbygge en støttemur med minimal vedligeholdelse og med en levetid på ca. 100 år. Med en opbygning op til 70º kan en Vector Wall også etableres med en grøn facade af f.eks. efeu.

Dimensionering af støttemure

Konstruktionens sikkerhed er afhængig af den information som findes om projektet, som f.eks. råjord, bagfyld, grundvandsspejl, poretryk, dræning, laster (konstruktioner - huse og veje), geometri og armering. Alle disse faktorer tages i betragtning i dimensionsberegningen. Ligeledes bør dimensioneringen også omfatte indre- og totalstabilitetberegninger.

Dræning af støttemure er vigtig

De fleste brud i støttemure opstår pga. vandtryk. Derfor bør der altid indbygges dræn ved konstruktionens fodpunkt i funderingsniveau. Indbygning af dræn i flere niveauer kan være nødvendigt for at sikre, at der ikke opstår vandtryk på konstruktionen. Læs mere om dræn længere nede på siden.

Individuelle løsninger

Vores mange år i branchen har givet os omfattende materialekendskab, anvendelsesteknologi og geoteknisk beregningsteknik. Det gør os i stand til at tilbyde professionel rådgivning og løsningsforslag til dine projektspecifikke behov, fokuceret på vores produkter og systemer. Kontakt os på 5948 9000

Princippet i opbygning af støttemure og brovederlag

Eksemplet viser en opbygning med stålnet og sten. Facaden fungerer som en permanent forskalling, som forankres i jordarmeringen.

Jordarmeringen er udført med geonet, der er udrullet i vandrette lag og omviklet i facaden hvor geonettet føres med op til det næste lag geonet og lægges vandret ind.

Den lodrette afstand mellem nettene varierer, afhængig af jordtype og belastning, men ligger typisk fra 40-60 cm. Den vandrette forankringslængde er stærkt afhængig af højde, belastning, hældning, jordtype og porevandtryk.

Som bagfyld i den armerede jordzone anvendes drænende friktionsjord. Komprimering i den armerede jordzone skal sikre at der opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % (minimum 92 %) målt ved vibrationsforsøg. Undtaget er den yderste meter langs facaden hvor komprimeringsgraden dog bør være minimum 92%.


Opbygning af støttemur med jordarmeringBeregningseksempel på støttemur

Eksempel på en dimensionerings- / geoteknisk beregning på opbygning af en støttemur med jordarmering.


Dimensioneringsberegning af støttemur

Dræning af broer- og støttekonstruktioner

Stabilitetsproblemer i forbindelse med støttemure kan næsten altid relateres til vandtryk på konstruktionen. Derfor bør der altid placeres et dræn, samt et drænende lag for at undgå, at der opstår vandtryk, der kan forårsage kollaps af muren.

Drænmåtter, drænplader eller drænstrips (også kendt som vertikaldræn) er en meget effektiv måde til afhjælpning af denne problemstilling. Der er ofte tale om deciderede fladedræn, som typisk placeres på hele konstruktionen – enten vandret eller lodret. For at minimere risikoen for opbygning af vandtryk i skillelaget mellem den eksisterende råjord og bagfyld kan der ,også her, placeres et dræn af enten drænmåtte eller drænplade.

Kombinationen af flere dræn kan under særlige forhold være nødvendig. I andre konstruktionstyper kan er det være hensigtsmæssig at etablere særlige afvandingsforanstaltninger, der sikrer en "tør" konstruktion. Vælger man ikke at dræne, skal der i forbindelse med stabillitetsberegningen tages hensyn til eventuelt højtstående vandspejl.

Vores team af professionelle rådgivere er gerne behjælpelig med beregning af behovet for dræn og hvilke dræntype der er understøtter dit projekt. Kontakt os på tlf. 5948 9000.Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten