Lokal afledning af regnvand (LAR)

LAR giver en lang række økonomiske og praktiske fordele for samfundet og for dig som privatpersonDet vil være en stor økonomisk gevinst for samfundet, hvis folk vælger at håndtere sit regnvand lokalt, idet der kan spares enorme summer på udvidelse af eksisterende utilstrækkelig kloaknet.

Fordel ved lokal afledning af regnvand (LAR):

  • Besparelser på udvidelse af kloaknettet
  • Forsinker regnvandet til kloak
  • Nedsivning til grundvand
  • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Under de seneste skybrud i Danmark er der gentagne gange set oversvømmelser med spildevands blandet regnvand i bl.a. folks kældre. Ved at anvende LAR, kan man afkoble sit regnvandsafledning fra kloaknettet, helt eller delvist. Vælger man en løsning hvor man blot forsinker regnvandet kan man stadig afhjælpe problemer med oversvømmelser i spidsbelastningsperioder, som f.eks. under et skybrud.

Håndtering af regnvand er et af de helt hotte emner i dag. Der diskuteres forsinkelse, opmagasinering og nedsivning af regnvand som aldrig før, og stadig har man svært ved at træffe politiske beslutninger, der kan skabe incitament til at etablere LAR løsninger.

Summa summarum må være at LAR – lokal afledning af regnvand – er kommet for at blive. Fremtidens klimaændringer har gjort det nødvendigt at tænke på hvordan man vil håndtere regnvand, isæri byerne. Det kan være som forsinkelse, opmagasinering og/eller nedsivning. Enten hver for sig eller i en kombination, hvor flere LAR-løsninger komplementerer hinanden. Alt afhængig af hvilke LAR-løsninger man vælger og hvor mange løsninger man kombinerer, kan man enten forsinke eller tilbageholde dele af eller al regnvand der falder på matriklen.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten