Opsamling og nedsivning af regnvand

Lokal Afledning af Regnvand - LAR - er en effektiv og økonomisk metode til håndtering af store mængder regnvandOpsamling og/eller nedsivning af regnvand er en populær anvendt LAR-løsning. Nedsivning er en både samfundsmæssig og miljømæssigt fordelagtigt metode til afledning af store regnmængder. Ved at håndtere regnvandet lokalt øges grundvandsdannelsen, og der vil ske en mindre belastningen på kloakker og vandløb. På det privateplan minskes risikoen for oversvømmelser i haver og kældre.

Hvorfor nedsive regnvand?

 • Det aflaster det offentlige kloaknet
 • Undgå oversvømmelser med kloakvand
 • Leder regnvandet til grundvandet
 • Mindsker risiko for vand i kælder

Man kan nedsive regnvand eller tagvand på flere måder, bl.a. ved at opbygge en stenfaskine eller nedsætte en plastfaskine (kassette), men også regnbede/tørre bassiner og wadier er blevet velkendte og anbefalede metoder.

Hvilken løsning man skal vælge afhænger bl.a. af jordbundsforhold. Det anbefales altid at udføre en infiltrationstest inden man dimensionerer sin faskine. Faskiner kan udføres på forskellig vis, det bedste resultat opnås ved at lave en smal og lang faskine, da den største nedsivning vil ske fra faskinens sider og ikke fra bunden.

Uanset om man vælger at lave en stenfaksine eller vælger en plastkassette, så skal faskinen ’pakkes ind’ i en geotekstil hvis funktion skal være at filtrere og separere. Typar® non-wowen geotekstiler opfylder disse krav. Geotekstilen skal forhindre faskinen i at slemme hurtigt til smamtidig med at vandet nemt kan sive ud i den omkringliggende jord. Samme type geotekstil bruges til at pakke dræn ind.Hvorfor opsamle regnvandet?

 • Genbruge regnvand til f.eks. vanding af haven eller bilvask m.m
 • Skabe rekreativt våde områder
 • Regnvand har et naturligt lavt kalk indhold
 • Spare på vandet fra vandværket
 • Mindsker risiko for oversvømmelse af kælder

Opsamling af regnvand kan gøres på flere forskellige måder – alt afhængig af ønsker og behov. Eksemplerne spænder mellem en opstillet palletank til havevanding og til det rekreative våde bassin. Ens for løsningerne er at de tilbageholder regnvandet i enten lukkede beholdere eller i et anlagt vandtæt bassin.

Regnvand har et naturligt lavt indehold af kalk, hvilket gør vandet velegnet til vanding af villahaver eller vertikale haver eller til brug ved toiletskyl, tøjvask og bilvask. Hertil kommer at regnvand er kostfrit og dermed er godt for forsyningsøkonomien. Det handler om at fokusere på regnvand som en ressource frem for et problem, og på den måde at se muligheder og tænke løsninger.

Rent praktisk skal man altid forsyne sin opsamlingstank med et grovfilter eller regnvandsfilter og et overløb. Overløbet kan med fordel ledes ud til en faskine eller anden nedsivning, alternativt kan overløbet ledes til kloaknettet.

Vælger man at anlægge et vådt bassin til håndtering af regnvand er det vigtige faktorer at man bruger en vandtæt geomembran, for at kunne styre vandstanden i bassinet. En tommelfingerregel siger at et bassin på 3-4 m³ pr. 100 m² areal kan klare det meste nedbør uanset intensitet.

For at læse mere om bl.a. dimensionering og opbygning se Københavns Kommunes Metodekatalog www.kk.dk/lar

Til etablering af enten plast- eller stenfaskine, havebassiner eller regnbede har vi følgende produkter:

 • Bentonitmembran
 • Xavan Bassinfolie
 • Typar® geotekstiler


Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information om LAR som du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten