Pæledæmninger til anlæg af veje og jernbaner

Armerede pæledæmninger bruges primært til projekter, hvor den tidsmæssige gennemførelse i forhold til forbelastning er i fokus

Pæledæmning - BG Byggros


Armerede pæledæmninger til anlæg af veje og jernbaner bruges primært til projekter, hvor der skal tages hensyn til den tidsmæssige gennemførelse i forhold til f.eks. forbelastning.

Ved at vælge en konstruktion, der er baseret på en armeret pælekonstruktion, undgår man fuldstøbte pæledæk. Samtidig minimerer metoden dimensionen på de tilbageblevne pælehatte. Metoden bevirker, at der kun vil opstå små sætninger i den færdige vejdæmning.

Geonet overfører kræfterne til pælene

Efter ramning af pælene placerer man de færdige pælehatte - alternativt udstøbes pælehattene in-situ. Ved anvendelse af borede pæle, der har en større diameter, kan pælehatte være overflødige. ”Hatten” etableres for at skabe et godt underlag for kraftoverførsel til geonettet.

Efter at pælehattene er placeret, skal man indbygge sand til en kote ca. 10 cm over pælehattene. Dette gør man primært for at undgå direkte kontakt mellem pælehatte og beton med risiko for mekanisk beskadigelse af geonettene.

Derefter udlægger man geonet i tværgående retning, med sideoverlæg på ca. 50 cm. Geonettet skal være tilstrækkeligt forankret i enderne. Efterfølgende indbygges ca. 20 cm sand, hvorpå der udlægges et nyt lag geonet i længderetningen. Sideoverlægget udgør som tidligere ca. 50 cm. Herefter indbygger man sandmaterialer til færdigt niveau.

Se projektbeskrivelse og billeder fra udvigelsen af vejen mellem Horsens Nord og Østbirk udført med 2 lag Fortrac geonet.

Individuelle løsninger

Efter ønske udarbejder vi gerne - i tæt samarbejde med dig - individuelle løsningsforslag.
Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Byggros - Karsten