Anlægsteknik
Geotekstiler

Geotekstiler indgår naturligt i en lang række bygge- og anlægskonstruktioner. Afhængig af geotekstilets materiale og produktionsmetode opnår geotekstilerne forskellige egenskaber der giver unikke fordele i den konkrete anvendelse.

Geonet

Geonet er stabilt og holdbart PP- eller PET-net der skaber stabiliserende jordarmering ogforstærkning af trafikale områder, skråninger og støttemure.

Geomembraner

Professionel beskyttelse med tætte geomembraner af høj kvalitet

Asfaltarmering

Vi fører en række langtidsholdbare produkter til asfaltarmering, der øger belægningens bæreevne, minimerer revne- og huldannelser og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Markeringsnet

Miljø- og signalnet til kortlægning og synliggørelse af forurenet jord

Erosionssikring

Professionelle totalløsninger til ukrudtskontrol og erosionssikring på skråninger, kystsikring og havnebyggeri.

Geoceller

Når der udlægges en Tensar geocelle-løsning, opnås der en 3-dimensionel pladevirkning i opbygningen.

Vertikaldræning

Vertikaldræn forkorter konsolideringstiden og reducerer byggetiden

Drænmåtte

En professionel og effektiv drænløsning til horisontal og vertikal dræning

Støttemure & Støjmure

Støttemure og støjmure er fleksible løsninger, der nemt og effektivt kan integreres i landskabet

Græsarmering

Løsninger til græsarmering, permeable belægninger samt systemer til hestesport og landbrug

Linjeafvanding

Sikker og effektiv afvanding med innovative afvandingsprodukter

​​​​​​​Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com