Tensar geoceller

Tensar geoceller til blødbundsstabilisering er en løsning, der giver stor stivhed i strukturen.Når der udlægges en Tensar geocelle-løsning, opnås der en 3-dimensionel pladevirkning i opbygningen. Når cellerne fyldes med sand, strammes geonettet yderligere op. Herved spredes de lodrette kræfter ud ned gennem cellerne, hvorved trykspredningen bliver meget effektiv, og de vandrette kræfter optages i armeringen.

Et effektivt og ensartet sætningsforløb

Geocelleløsningen fra Tensar er langt fra noget nyt fænomen til blødbundsstabilisering. Erfaringer fra projekter over hele verden viser, at sætningsforløbet bliver langt mere ensartet end ved brug af traditionelle løsninger, hvor der typisk anvendes vandretliggende geoarmering. Sætningsforløbet er komfortmæssigt af stor betydning når nyetablerede veje tages i drift.

Den unikke pladevirkning, som geocellerne genererer, er i stand til effektivt at styre sætningerne både på tværs af vejen og i længderetningen.

Geoceller - geonet til blød bund
Geoceller - geonet til blød bundPrincipopbygning af Tensar geoceller

Geocellerne er en meter høje, og efter etablering fyldes de med sand. Sandfyldet udlægges med en overhøjde på 30 cm, hvorefter området vertikaldrænes for at fremskynde sætningsforløbet.

Dæmningshøjden når, i den færdige form, op i ca. 6 m og skal ligge i ca. 1 år, før den atter aflastes.
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com