BG Trinlydsdug

Effektiv trinlydsdæmpning til etageadskillelseOptimer lydforholdet

Det er vigtigt med optimale lydforhold i vores boliger og arbejdsplads, hvis vi skal have et godt indeklima. I etagebyggeri kan det være udfordring, trinlyd fra etagen ovenover kan forplante sig ned i de underliggende lokaler. Her kan BG Trinlydsdug være et effektivt værn mod trinlyd fra andre etager, gangarealer og tilstødende lokaler.

Produktbeskrivelse

  • BG Trinlydsdug er 4 mm tyk sort nålefiltet geotekstil, der er fremstillet af 100 % polypropylen.
  • Dugen anvendes som trinlydsdæmpende underlag på svømmende betongulve, men kan også anvendes som beskyttelsesdug over og under tagpap.
  • Normalt udlægges 2 lag trinlydsdug imellem betonlaget.
  • Dokumenteret iht. EN ISO 10140/EN ISO 717-2BG Trinlydsdug til etagebyggeri