Grønne tage - opbygninger

Standardopbygninger til grønne tage, sedumtage og taghaverNår du skal anlægge et grønt tag, har vi en lang række forskellige komponenter og flere forskellige vækstmedier, der nøje udvælges med hensyn til bygningens bæreevne og bygherrens ønske for det grønne tags udtryk og udnyttelsesgrad. Grønne tage anlægges ofte på grund af tagvegetationens positive indflydelse på byernes klima- og miljøforhold, samt tagets evne til at optage store dele af den nedbør der falder. Læs mere om forskellen på et ekstensivt og et intensivt tag her.

Standardopbygninger til grønne tage eller individuelle løsninger - vi kan hjælpe

Byggros har mere end 20 års erfaring med opbygning af grønne tage. Det har vi udnyttet til at skabe BGreen-it grønne tagløsninger, som er en række komplette opbygninger til grønne tage, sedumtage og taghaver. Men det er ikke i alle tilfælde, at vores BGreen-it standardopbygninger er den optimale løsning til det givne projekt, derfor står vores tekniske konsulenter gerne til rådighed for individuelle løsninger - lige fra idéfasen til færdigt projekt.   

Vores tekniske konsulenter er også altid klar med rådgivning omkring valg af vækstmedie. Vækstmediet har nemlig stor betydning for tagets fremtidige artsvariation, vandtilbageholdelse, biodiversitet og visuelle udtryk. Udtrykket på et grønt tag kan designes, så det varierer fra den lave rødlige sedum-mos til det mere frodige grønne og blomstrende look.

Herunder kan du læse meget mere om de systemer og vægtklasser af grønne tage, vi som standard arbejder med. Du er også velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


BGreen-it Sedumbakker

BGreen-it Sedumbakker er et danskproduceret alt-i-ét bakkesystem til nem, hurtig og effektiv opbygning af et grønt tag.

BGreen-it Sedum Light

BGreen-it Sedum Light giver et nedtonet sedumtag med lav vegetation og et begrænset antal arter.  

BGreen-it Sedum

BGreen-it Sedum opbygningen giver et grønt tag med et flot og naturligt udtryk med mulighed for stor artsvariation.

BGreen-it befæstelser

BGreen-it Befæstelser er et system til opbygning af alle typer befæstede arealer på grønne tage og tagdæk. Befæstelserne kombineres ofte med intensive grønne tage.

BGreen-it Diacell

BGreen-it DiaCell grønt tag anvendes på tage med hældning fra 1 til 45 grader, hvor der ønskes høj artsvariation og stor biodiversitet.

BGreen-it Taghaver

BGreen-it Taghaver hører under kategorien intensivt grønt tag og giver en smuk og frodig have på tage og terrændæk. Denne opbygning anvendes til græs, stauder, buske og træer.


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com