Grønne Tage


BGreen-it befæstelser

Løsninger til befæstede arealer på taghaver, tagterrasser og terrændækEn tagterrasse eller taghave gør det muligt at udnytte bygningens femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen. Her kan der skabes udfoldelsesmuligheder, som svarer til dem, man finder i terrænniveau. Når der er tale om intensive tage til ophold, er der som regel også planlagt befæstede arealer i kombination med de beplantede områder. Dette kan udføres på flere måder

To måder at udføre befæstede arealer på

Befæstede arealer udføres enten med flisefødder, som står direkte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag), eller også udlægges en drænmåtte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag) og herpå udlægges et skærvelag med befæstelse.

En intensiv taghave opbygges typisk på et omvendt tag, hvor isoleringen ligger ovenpå den vandtætte membran og beskytter denne. Dette kræver ekstra opmærksomhed og fokus på korrekt afvanding.

Opbygning på flisefødder på omvendt tag

Ved opbygning på flisefødder på et omvendt tag sker afvanding uhindret ovenpå isoleringslaget imellem flisefødderne. For at sikre, at nedtrængende vand gennem isoleringen ligeledes kan drænes bort, udlægges en drænmåtte mellem den vandtætte membran og isoleringslaget, hvis denne ikke er en drænende isolering, som f.eks. Pordrän.

Opbygning på skærvelag

Ved befæstelser opbygget på skærvelag udlægges en drænmåtte under skærvelaget. Hvis isoleringslaget ikke er drænende, bør der udlægges drænmåtte både over og under isoleringslaget.

  


  


  

  Fakta om befæstelser på grønne tage

  • Stabile terrasseanlæg, stier og brandveje
  • Kan anlægges på semi-intensive og intensive tage
  • Opbygning på skærvelag eller flisefødder
  • Valgfri belægning: træ, fliser, asfalt, gummi og grus
  • Komplet afvandings- og drænsystem
  


  


  


  


  Har du brug for rådgivning?
  Giv os et kald eller skriv til Byggros på
  Tilbage