BGreen-it befæstelser

Løsninger til befæstede arealer på taghaver, tagterrasser og terrændæk



En tagterrasse eller taghave gør det muligt at udnytte bygningens femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen. Her kan der skabes udfoldelsesmuligheder, som svarer til dem, man finder i terrænniveau. Når der er tale om intensive tage til ophold, er der som regel også planlagt befæstede arealer i kombination med de beplantede områder. Dette kan udføres på flere måder

To måder at udføre befæstede arealer på

Befæstede arealer udføres enten med flisefødder, som står direkte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag), eller også udlægges en drænmåtte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag) og herpå udlægges et skærvelag med befæstelse.

En intensiv taghave opbygges typisk på et omvendt tag, hvor isoleringen ligger ovenpå den vandtætte membran og beskytter denne. Dette kræver ekstra opmærksomhed og fokus på korrekt afvanding.

Opbygning på flisefødder på omvendt tag

Ved opbygning på flisefødder på et omvendt tag sker afvanding uhindret ovenpå isoleringslaget imellem flisefødderne. For at sikre, at nedtrængende vand gennem isoleringen ligeledes kan drænes bort, udlægges en drænmåtte mellem den vandtætte membran og isoleringslaget, hvis denne ikke er en drænende isolering, som f.eks. Pordrän.

  


  


  Befæftelser på tage
  Grønt tag med BGreen-it befæstelser
  

  Opbygning på skærvelag

  Ved befæstelser opbygget på skærvelag udlægges en drænmåtte under skærvelaget. Hvis isoleringslaget ikke er drænende, bør der udlægges drænmåtte både over og under isoleringslaget.

  Fakta om befæstelser på grønne tage

  • Stabile terrasseanlæg, stier og brandveje
  • Kan anlægges på semi-intensive og intensive tage
  • Opbygning på skærvelag eller flisefødder
  • Valgfri belægning: træ, fliser, asfalt, gummi og grus
  • Komplet afvandings- og drænsystem
  


  


  

  BGreen-it Sedum - FAQ

  Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring BGreen-it Sedum grønne tage.

  1. Skal vegetationen vandes og/eller slås?

  Vegetationen på BGreen-it Sedum grønne tage skal under normale forhold hverken vandes eller slås. Men det kan dog i længerevarende tørre perioder være nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning. Under normale omstændigheder kræver et BGreen-it Sedum grønt sedumtag dog minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår.

  2. Hvor længe er vegetationen om at blive komplet etableret?

  Hvor længe vegetationen på et BGreen-it Sedum grønt tag er om at etablere sig, afhænger meget af omgivelserne og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

  3. Hvornår og i hvilke farver blomstrer planterne på taget?


  Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Men hvis der benyttes andre blomster, kan blomstringssæsonen forlænges. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, rød til blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget også et flot syn.

  

  Referenceprojekter - kig nærmere på vores grønne tagløsninger


  Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang rækkeforskellige BGreen-it grønne tagløsninger. Vi arbejder altid ud fra kundens specifikke ønsker og behov, når vi leverer en tagløsning.

  I vores referenceafsnit kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.


  Referenceprojekter


  
  
  

  Se alle vores brochure, datablade samt tekniske tegninger

  Download

  


  Kontakt vores tekniske konsulenter

  De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

  Kontakt os på 5948 9000
  eller
  info@byggros.com