BGreen-it Sedum Light

BGreen-it Sedum Light giver et let, ensartet og nedtonet grønt sedumtag med en lav vegetation og enkel artsvariationDet grønne BGreen-it Sedum Light tag anvendes på tage med taghældning på maks. 25o, hvor der ønskes et let tag med lav artsvariation.  

BGreen-it Sedum Light består af 2 komponenter; en vandholdende filtdug og en BG Premium sedummåtte. Komponenterne gør installationen af det grønne tag både hurtig og effektiv. Efter udlægningen tilpasser sedumbeplantningen sig til de aktuelle forhold, og de 2 – 3 stærkeste arter vil herefter dominere.

Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse, men sedumplanterne tåler dog færdsel i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. BGreen-it Sedum Light kræver ikke en rodspærrefolie eller rodhæmmende tagpap, hvis der foreligger en vedligeholdelsesplan på taget.

Fordele ved et BGreen-it Sedum Light grønt tag

 • En meget let opbygning
 • Ensartet udtryk
 • Færdigt sedumdække efter udlægning
 • Minimal vedligeholdelse
 • Grogaranti - ved korrekt vedligeholdelse
Sedum light - let og ensartet grønt tag
Sedumlight - BGreen-it  Vedligeholdelse af BGreen-it Sedum Light grønt tag

  Tekniske data

  Systemtykkelse40 mm
  Materiale, vandholdende dugPP/PES
  Vægt, vandmættet45 kg/m2
  Vandtilbageholdelse af årlig nedbørca. 40 %
  Maks. vandoptagelseca. 20 l/m2
  Brandtestet efterBRoof (t2)
  

  BGreen-it Sedum Light - FAQ

  Få svar på de mest almindelige spørgsmål om BGreen-it Sedum Light grønne tage.

  1. Skal vegetationen vandes og/eller slås?

  Nej, vegetationen på BGreen-it Sedum Light grønne tage skal under normale forhold hverken vandes eller slås. I længerevarende tørre perioder kan det dog være nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning. Under normale omstændigheder kræver et BGreen-it Sedum Light grønt tag dog minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som trives under hårde levevilkår.

  2. Hvor længe er vegetationen om at blive komplet etableret?

  Det grønne tags etableringstid, afhænger meget af omgivelserne, og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

  3. Hvornår og i hvilke farver blomstrer planterne på taget?


  Blomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Benyttes der andre blomster, kan blomstringssæsonen dog forlænges. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum Light grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, røde og blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget et flot grønt syn.

  FAQ til BGreen-it Sedum Light
  Sedum light - opbygning
    Opbygning

  • 30 mm BG sedummåtte
  • Vandholdende drændug 1200 g/m²
  • Vandtæt membran
  


  Referenceprojekter - kig nærmere på vores grønne tagløsninger


  Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang rækkeforskellige BGreen-it grønne tagløsninger. Vi arbejder altid ud fra kundens specifikke ønsker og behov, når vi leverer en tagløsning.

  I vores referenceafsnit kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.


  Referenceprojekter


  
  
  


  


  


  ​​​​​​​Se alle vores brochurer, datablade og tekniske tegninger til grønne BGreen-it tage.

  Se flere downloads

  


  Kontakt vores tekniske konsulenter

  De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

  Kontakt os på 5948 9000
  eller
  info@byggros.com