BGreen-it Sedum 100/150

BGreen-it Sedum løsningen giver et grønt tag med et flot og naturligt udtryk med mulighed for stor artsvariationEt komplet system med gode klimaegenskaber

Systemet er et multilagssystem, der indeholder en vandholdende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug samt en mineralsk baseret jordsubstrat til tørketålende planter.

BGreen-it Sedum 100/150 anvendes som grønt tag på bygninger med tage, der har en taghældning på maks. 10o. Løsningen vælges, når man ønsker et frodigt og varieret grønt tag med stor biodiversitet der blomstrer i forskellige farver hen over sæsonen.

Med et jordsubstratlag på 10 cm giver BGreen-it Sedum mulighed for give det grønne tag et ekstra frodigt udseende, som samtidig øger biodiversiteten og optager over 50 % af den årlige nedbør. Selv i tørre perioder vil taget fremstå grønt og frodigt.

Et BGreen-it Sedumtag forbedrer bygningens klimaegenskaber, holder på vandet og forøger membranens levetid. Herudover skaber det grønne tag rum for naturen i byen og forøger den æstetiske værdi af bygningen. Det grønne BGreen-it Sedumtag er ikke egnet til ophold, men tåler dog færdsel i forbindelse med vedligehold.

  BGreen-it Sedum
  Diadem Sedum - BGreen-it
  

   Fordele ved et BGreen-it sedumtag 100/150

   • En middel-let opbygning
   • Varieret udtryk
   • Mulighed for sedumplanter kombineret med græsser og urter
   • God vandtilbageholdelse
   • Biodiversitet
   • 25 års produktgaranti
   • Grogaranti - ved korrekt vedligeholdelse


   Brandgodkendt til klasse BROOF (t2)


   Vedligeholdelse af det grønne tag

   *Testet i hht. FLL Guidelines af AgroTech - download rapport

   

   BGreen-it Sedum - FAQ

   Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring BGreen-it Sedumtage.

   1. Skal vegetationen vandes og/eller slås?

   Vegetationen skal under normale forhold hverken vandes eller slås. BGreen-it Sedumtaget kræver derfor minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår. I  længerevarende tørre perioder er det dog nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning.

   2. Hvor længe er vegetationen om at blive komplet etableret?

   Hvor længe vegetationen på et BGreen-it Sedum grønt tag er om at etablere sig, afhænger meget af omgivelserne og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

   3. Hvornår og i hvilke farver blomstrer planterne på taget?


   Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, røde og blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget også et flot grønt syn.

   FAQ - få svar på dine spørgsmål om grønne tage
   Diadem sedum udført med færdig sedummåtte


   Sedumtag udført med færdig sedummåtte

   Sedumtag udført med sedumplugs


   Sedumtag udført med sedumplugs

   

   Opbygning

   • 30 mm BG Sedummåtte eller BG Sedum Plugs
   • 40 - 70 mm SEM jordsubstrat  
   • 150 g VLF150 filterdug
   • 25 mm drænplade, Diadrain25H
   • 300 g beskyttelsesdug, VLU 300
   • Vandtæt og rodhæmmende membran af rodfast overpap eller almindeligt overpap + LDPE 0,4 mm rodspærrefolie


   Teknisk data

   • Vægt vandmættet ca. 100-150 kg/m​²

   • Systemtykkelse fra 95 mm - 135 mm

   • Vandtilbageholdelse af årlig nedbør ca. 60 %

   • Max vandoptagelse ca. 40-55 l/m²

   • Afløbskoefficient (ved en 10 års hændelse) 0,33 φ

   Se vores grønne tagløsninger
   


   Referenceprojekter - kig nærmere på vores grønne tagløsninger


   Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang rækkeforskellige BGreen-it grønne tagløsninger. Vi arbejder altid ud fra kundens specifikke ønsker og behov, når vi leverer en tagløsning.

   I vores referenceafsnit kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.


   Referenceprojekter


   


   


   Kontakt vores tekniske konsulenter

   De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

   Kontakt os på 5948 9000
   eller
   info@byggros.com