BGreen-it Taghaver

BGreen-it Taghaver hører under kategorien intensivt grønt tagBGreen-it Taghaver giver mulighed for anlæg af smukke og frodige haver på tage og terrændæk. På taghaver er den intensive tagvegetation både egnet til ophold og aktiv benyttelse. Systemet tilbyder et utal af designmuligheder, hvor beplantning, som prydplæner, buske, træer og bede, kan kombineres med befæstelser og andre haveelementer som f.eks. plantekummer, pergolaer o.l.

Taghaver giver et varieret udtryk, og det intensive tagsystem gør det muligt at opbygge taghaven eller tagterrassen som en traditionel have i terrænniveau.

Fordele ved BGreen-it Taghaver

 • Øger boligens salgs-og udnyttelsesværdi
 • Utallige designmuligheder
 • Lave investeringsomkostninger
 • Ideel teknisk løsning
 • Forbedring af bygningsklimaet
 • God vandabsorbering - optager regnvand og skåner afløbssystemer
 • Beskytter membran ved omvendte tageDiadem Sedum - BGreen-it
BGreen-it taghaver  Teknisk data for BGreen-it taghaver

  Vægt, vandmættetfra 350 - 1300 kg/m², afhængig af jordtykkelse
  Materiale, dræn- og vandreservoirHIPS genbrugsplast
  Systemtykkelse300 - 1000 mm
  Vandtilbageholdelse af årlig nedbørOp til 90 %
  Vandtilbageholdelse i dræn- og vandreservoirspladen19,59 liter vand/m²
  Maks. vandoptagelse150 - 440 l/m2
  Rodhæmmende membranRodfast tagpap eller rodspærrefolie
  

  Anvendelse og funktion

  Et intensivt grønt tag gør det muligt at udnytte den femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen. Her kan der skabes udfoldelsesmuligheder som svarer til lignende arealer i terrænniveau.

  Grønne taghaver er en enkel og nem løsning til at skabe grønne miljøer i tætbebyggede byområder. Ofte ser vi bygningens tag anvendt til tagterrasser, legearealer eller prydhaver med græs, stauder og gangarealer.

  En udnyttelse af tagarealet til anlæggelse af en taghave, vil give bygningen en stor værdiforøgelse, da det øger boligens aktive areal.

  Her kan du downloade en vedligeholdelsesplan for BGreen-it Taghaver.

  Taghaver med BGreen-it systemet
  

  BGreen-it Sedum - FAQ

  Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring grønne taghaver.

  1. Skal vegetationen vandes og/eller slås?

  Vegetationen på BGreen-it grønt tage skal under normale forhold hverken vandes eller slås. Men det kan dog i længerevarende tørre perioder være en fordel med vanding. Under normale omstændigheder kræver et BGreen-it Sedum grønt sedumtag dog minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår.

  2. Hvor længe er vegetationen om at blive komplet etableret?

  Benyttes der sedummåtter eller sedumbakker, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen, afhængigt af lokale omgivelser, vind og vejr.

  3. Hvornår blomstrer planterne på taget?


  Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Men farverne afhænger helt af valgte system med lav eller stor artsvariation. På BGreen-it sedum 100 og 150 kan vilde planter f.eks. sagtens gro, og blomstringssæsonen forlænges derved.


  

  Referenceprojekter - kig nærmere på vores grønne tagløsninger


  Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang rækkeforskellige BGreen-it grønne tagløsninger. Vi arbejder altid ud fra kundens specifikke ønsker og behov, når vi leverer en tagløsning.

  I vores referenceafsnit kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.


  Referenceprojekter


  


  


  Kontakt vores tekniske konsulenter

  De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

  Kontakt os på 5948 9000
  eller
  info@byggros.com