Grønne Tage


BGreen-it Taghaver

BGreen-it Taghaver hører under kategorien intensivt grønt tagBGreen-it Taghaver giver mulighed for anlæg af smukke og frodige haver på tage og terrændæk, hvor den intensive tagvegetation er egnet til ophold og aktiv benyttelse. Systemet tilbyder et utal af designmuligheder, hvor beplantning, som prydplæner, buske/træer og bede, kan kombineres med befæstelser og andre haveelementer som f.eks. plantekummer, pergolaer o.l.

Taghaver giver et varieret udtryk, og det intensive tagsystem gør det muligt at opbygge taghaven eller tagterrassen som en traditionel have i terrænniveau.
Diadem Sedum - BGreen-it

Fordele ved BGreen-it Taghaver

  • Øger boligens salgs-og udnyttelsesværdi
  • Utallige designmuligheder
  • Lave investeringsomkostninger
  • Ideel teknisk løsning
  • Forbedring af bygningsklimaet
  • God vandabsorbering - optager regnvand og skåner afløbssystemer
  • Beskytter membran ved omvendte tage

Tekniske data

Vægt, vandmættetfra 350 - 1300 kg/m², afhængig af jordtykkelse
Materiale, dræn- og vandreservoirHIPS genbrugsplast
Systemtykkelse300 - 1000 mm
Vandtilbageholdelse af årlig nedbørOp til 90 %
Vandtilbageholdelse i dræn- og vandreservoirspladen19,59 liter vand/m²
Maks. vandoptagelse150 - 440 l/m2
Rodhæmmende membranRodfast tagpap eller rodspærrefolie


Anvendelse og funktion

Et intensivt grønt tag gør det muligt, at udnytte den femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen, hvor der kan skabes udfoldelsesmuligheder tilsvarende arealer i terrænniveau.

En enkel og nem løsning til at skabe grønne miljøer i tætbebyggede byområder. Ofte ser vi bygningens tag anvendt til tagterrasser, legearealer eller prydhaver med græs, stauder og gangarealer.

En udnyttelse af tagarealet til anlæggelse af en taghave, vil give bygningen en stor værdiforøgelse, da det øger boligens aktive areal.

Her kan du downloade en vedligeholdelsesplan for BGreen-it Taghaver.

Læs mere om vores grønne tagløsning BGreen-it Taghaver herunder, eller kontakt vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på
Tilbage