Farum Midtpunkt

Et ekstensiv sedumtag der giver et flot udtrykFarum Midtpunkt er et eksempel på et ekstensivt sedumtag, hvor man har sået tørketålende urter og græsser i de præfabrikerede sedummåtter for at opnå mere frodighed og spil.

Farum Midtpunkt er et boligområde, der er kendetegnet ved sin terrasse-hus arkitektur på flere niveauer. I forbindelse med en større renovering, valgte man at udnytte den femte facade til at tilføje området mere grønt. Det blev til et grønt sedumtag med vildtvoksende engplanter, hvis farverige flora kan nydes fra beboernes terrasser.

Tagene skulle samtidig renoveres og efterisoleres, hvilket gav en generel udfordring ved murkronen, der stod lavere end de grønne tage. Det blev løst ved, at der langs facader og murkroner blev lavet en åben kasserende, som samler overskydende vand, og leder det til afløb.

På kanten af kasserenden monteredes en perforeret KLS kantliste, som indrammer og holder det grønne tag på plads. Oven på rodspærrefolien LDR 400 og den fugtbevarende beskyttelsesdug VLU 300 blev der lagt et dræn- og vandreservoir med en kapacitet på ca. 12 ltr. vand/m2, en filterdug VLF 150 og 10 cm jordsubstrat.

Afslutningsvis blev der udlagt færdigproducerede BG Premium sedummåtter. For at få et mere ”levende” sedumtag blev der eftersået med vildengsfrø. Resultatet er et grønt tag, der er prydet af mange urter og vilde planter, som tiltrækker en bred vifte af insekter og fugle.


Et ekstensiv sedumtag der giver et flot udtryk.


Inde på tagfladen er etableret en sedum græsurtbeplantning.

Den samlede byggehøjde her ligger på 120 mm. Opbygningen vejer 130 kg/m2 i vandmættet tilstand.
Lav sedumbeplantning på grønt tag


Langs kasserenden er etableret en lav sedumbeplantning. Den samlede byggehøjde ligger på 55 mm.

Opbygningen vejer 50 kg/m2 i vandmættet tilstand. For at opnå udtrykket sedum græs-urt er det nødvendigt  at høste de præfabrikerede sedummåtter, (klippe dem ned) og derefter så den ønskede frømængde.
Farum Midtpunkts taghaver med urteplanter


På Farum Midtpunkts taghaver er der sået 7 forskellige urter og 3 forskellige græsser i sedummåtterne.

Disse frø spirer efter ca. 3-4 uger – alt afhængig af vejrforhold. Frøene er ca. 2 måneder om at nå udvokset højde.Har du spørgsmål om vores grønne tagløsninger, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.
Galleri
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com