Gyldenrisparken

I Gyldenrisparken blev der etableret et ultra ekstensivt grønt Diadem 50 tagProjekt Gyldenrisparken er et klassisk eksempel på en opbygning, til et tag med små lastreserver (ca. 50 kg/m²). Konstruktionen er opbygget af 6 lag som vist i beskrivelsen. Diadem 50 systemet muliggør etableringen af et meget let grønt tag, hvor der ikke stilles store krav til blomstring og biodiversitet.


Grønt tag - beskyttelsesdug udlagt


1. Beskyttelsesdugen

Beskyttelsesduge er udlagt hen over hele taget, og i midten er etableringen af FLG faldsikringssystemet påbegyndt.

Faldsikringssystemet er etableret uden at gennembryde den vandtætte membran.
lagopbygning af grønt tag


2. Lagopbygning

Ovenpå VLU 300 beskyttelsesdugen ses her tydeligt rækkefølgen med en 25 mm dræn- og vandreservoirplade og den sorte VLF 150 filterdug, som er sidste lag inden sedummåtterne udlægges.
Etablering af grænt tag med sedummåtter


3. Filterdugen er udlagt

Sedummåtterne hejses op og fordeles over hele taget, så de er klar til udlægning.
Præfabrikerede sedummåtter til grønt tag


4. Præfabrikerede sedummåtter udlægges

Sedummåtterne udlægges direkte oven på filterdugen. De forskellige sedumplanter tilpasser sig efter forholdene, vind og vejr, og vil skiftevis være mere eller mindre fremtrædende.

Denne meget tynde opbygning vil, efter 2-3 vækstsæsoner, typisk være domineret af 2-3 sedumarter.
nyetableret grønt tag med sedummåtter


5. Det færdige resultat

Det færdige projekt ses her lige umiddelbart efter montering. I midten ses FLG faldsikrings-systemet som gartnerne kan hægte sig på under vedligeholdelsesarbejder. Systemet kan også tilsluttes jordforbindelse og fungere som lynafleder.

Taget gødes og efterses af en kvalificeret gartner min. 1 gang om året.
Drænplader til grønt tag der virker


6. Efter 3 måneder

Dette billede er taget ca. 3 mdr. efter etableringen, hvor planternes rødder tydeligt er kommet ned til vandreservoiret.
Flot udsigt til et grønt miljøvenligt tag


7. Efter 6 måneder

Rødderne har fået godt fat, og taget står flot.Har du spørgsmål om vores grønne tagløsninger, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Galleri
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com