Nordre Toldbod, København

En ekstensiv flad taghave på skrå tagflade opbygget med BGreen-it Sedum 150Nordre Toldbod er et eksemplarisk eksempel på et grønt tag opbygget med BGreen-it Sedum 150 kg, hvor opbygningen på et skråt tag skal ende op med en plan overflade. Til at løse det, blev der blæst løs leca op på taget som afretnings- og isoleringslag for det grønne tags opbygning.

Opgaven er delt op i to hovedopgaver. Den første gælder etableringen af grønt tag mod facaden. Den anden del af opgaven bestod i etablering af taghave omkring og i niveau med de eksisterende ovenlysvinduer.


Udlæg af beskyttelsedug til grønt tag


1. Udlæg af beskyttelsedug

Her er beskyttelsesdugen under udlægning.
etablering af grønt tag


2. Opbygning af lag

Her ses lagene i opbygningen tydeligt.

  • Beskyttelsesdugen Leca
  • Seperationsdug
  • SEM ekstensiv jordsubstart.7 lag under grønt tag


3. Afslutning af 1. opgave

Det syvende og sidste lag er lagt ud. Sedummåtterne ligger lige under niveau i forhold til kobberafslutningen og giver et meget elegant udseende.
Start på opbygning af grønt tag


4. Anden delopgave påbegyndes

Ovenlysvinduerne inden processen startes.afvanding på grønt tag


5. Afvandingen etableres

Afvandingen på flade tage, både fra toppen og fra bunden er særdeles vigtig. Her etableres afvandingsrender, som tilsluttes til eksisterende brønde.
Underlag til grønt tag


6. Underlaget er etableret

Underlaget er oppe i niveau med ovenlysvinduerne, og GAB er lagt ud og udlægning af majsbelægning er påbegyndt.
Afvandingsrender fra Anrin


7. Afvandingsrender

Overfladevand afledes i en ANRIN KF 100 afløbsrende med støbejernsrist og indbygget fald i renden.
Grønt tag etableret på Nordre Toldbod


8. Det færdige resultat

Det grønne tag ud mod facaden er etableretSedumtag på Nordre Toldbod


9. Det færdige resultat

Det skrå tag er blevet grønt og i plan med eksisterende ovenlysvinduer.Har du spørgsmål om vores grønne tagløsninger, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com