DiaDrain drænplader

DiaDrain 25H, DiaDrain 40H og DiaDrain 60H sikrer undervanding og ventilering af tagbeplantningenDiaDrain er dræn- og vandreservoirplader der tåler høje belastninger og anvendes til afvanding og opmagasinering af regnvand under det grønne tags beplantning.

Drænpladerne er fremstillet af polystyren og er profileret på begge sider. DiaDrain drænpladerne er både drænende og vandholdende, og sikrer en effektiv kontinuerlig undervanding og ventilering af tagbeplantningen på grønne tage.

Fordele

  • Enkel installation
  • Lav konstruktionsvægt
  • Tåler høje belastninger
  • Fremragende vandafledning og samtidig høj vandreservoirkapacitet
  • God ventilering
  • Formstabil
  • Gunstige økonomiske muligheder for oplagring og transport


DiaDrain drænplader til taghaver
Diadrain under fiberdug


Nem installation af drænpladerne

Drænpladerne lægges oven på en VLU beskyttelsesdug. Drænpladerne skal på flade tage støde op til hinanden uden at  overlappe.


​​​​​​​På tage med hældning skal drænpladerne dog overlappe hinanden med 1 eller 2 "toppe". Efterfølgende skal der udlægges en VLF filterdug (100-200 g/m2) oven på drænpladerne, for at undgå udvaskning af substratlaget. Herefter udlægges substratjorden og til sidst den ønskede vegetation.

Drænplade DiaDrain 25H


DiaDrain 25H

DiaDrain-25H drænplade er velegnet til ekstensive beplantninger på tagkonstruktioner med et jævnt fald på mindst 2 % og en afvandingslængde på max. 29 m.

Drænplade DiaDrain 40H


DiaDrain 40H

DiaDrain-40H drænplade er velegnet til ekstensive og semi-intensive beplantninger på tagkonstruktioner, hvor der pga. af tagets hældning max. kan samles 2 cm vand, og hvor afvandingslængden ikke overstiger 80 m.

Drænplade DiaDrain 60H


DiaDrain 60H

DiaDrain-60H drænplade er en drænplade med stor kapacitet til vandoptagelse og velegnet til anvendelse ved undervanding med opdæmningssystemet. Pladerne sikrer en kontinuerlig afvanding under forskellige veje og anlæg.


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com