Hydrotekniske inspektionsskakte til grønne tage

Professionel håndtering og vedligehold af afløb på grønne tageDiadem inspektionsskakte sikrer en professionel placering, håndtering, inspektion, rengøring og vedligeholdelse af afløb på grønne tage. Inspektionsskaktene kan om nødvendigt også bruges til installering af vandingsanlæg. Med et 10 cm højt påbygningselement kan skaktene tilpasses opbygningshøjden.

Tagafløb skal så vidt muligt placeres væk fra vegetationsområder. Er det nødvendigt at placere tagafløbet i beplantede områder, skal inspektionsskakten installeres, så inspektioner kan udføres uhindret, og planter ikke risikerer at vokse ind i afløbet.

Fordele

  • Velegnet til almindelige nedløbsbrønde
  • Stød- og UV-bestandig
  • Kan anvendes til forskellige afvandingssystemer, og er også velegnet for tilslutning af drænrør
  • Afdækningspladen er skridsikker og kan låses
  • Sikrer afvanding af overfladevand gennem en stålsigte
  • Forhindrer solindstråling i nedløbsbrønden


Hydrotekniske inspektionsskakte til grønne tage
KSE inspektionsskakte til grønne tage


KSE inspektionsskakte

Firkantede inspektionsskakte til Diadems grønne tagsystem

De firkantede KSE-Inspektionsskakte sikrer en driftssikker afvanding af ekstensive grønne tage, og giver nem adgang til inspektion og rengøring af afløbet. Dækslet til inspektionsskakten kan aflåses. KSE skaktene kan fremstilles i forskellige højder op til 30 cm.
KSR Inspektionsskakte

Runde KSR inspektionsskakte til BGreen-it grønne tagsystem

De runde KSR inspektionsskakte sikrer uhindret afvanding, kontrol med afløbet og nem rengøring ved intensive beplantninger med høj lagstyrke. Skaktene er også velegnede til installering af vandingsanlæg. Med et 10 cm højt påbygningselement kan inspektionsskaktene nemt tilpasses substrathøjden. KSR inspektionsskakten har større dimension end de firkantede inspektionsskakte og en højde på mindst 30 cm.  

Installation af inspektionsskakte

Inspektionsskaktene skal installeres over nedløbsbrøndene ved murkronen og foran et evt. nødløb. Ved flade afvandingsforhold sættes skaktene oven på drænplader, hvor yderligere fastgørelse ikke er nødvendig. For at holde vegetation væk fra inspektionsskakten, skal der placeres en stenkant rundt om skakten. Filterdugen bør ikke lægges op af siderne, da det kan føre til opstuvning af vand i regnfulde perioder.

KSR inspektionsskakte til grønne tage
TGS inspektionsskakte til grønne tage


TGS inspektionsskakte

Stabile inspektionsskakte til BGreen-it grønne tage

TGS inspektionsskakten er en ekstrem stabil skakt med forstærket PP kabinet. TGS serien kan anvendes til områder med let eller tung trafik, op til belastningsklasse C250, samt i offentlige taghaver eller på områder, hvor der er risiko for hærværk.

Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com