BG Byggros Grønne tage - Hydrotekniske inspektionsskakte


Hydrotekniske inspektionsskakte til grønne tage

Professionel håndtering og vedligehold af afløb på grønne tage



Diadem inspektionsskakte sikrer en professionel placering, håndtering, inspektion, rengøring og vedligeholdelse af afløb på grønne tage. Inspektionsskaktene kan om nødvendigt også bruges til installering af vandingsanlæg. Med et 10 cm højt påbygningselement kan skaktene tilpasses opbygningshøjden.

Tagafløb skal så vidt muligt placeres væk fra vegetationsområder. Er det nødvendigt at placere tagafløbet i beplantede områder, skal inspektionsskakten installeres, så inspektioner kan udføres uhindret, og planter ikke risikerer at vokse ind i afløbet.


Fordele

  • Velegnet til almindelige nedløbsbrønde
  • Stød- og UV-bestandig
  • Kan anvendes til forskellige afvandingssystemer, og er også velegnet for tilslutning af drænrør
  • Afdækningspladen er skridsikker og kan låses
  • Sikrer afvanding af overfladevand gennem en stålsigte
  • Forhindrer solindstråling i nedløbsbrønden


Du kan læse mere om vores forskellige typer hydrotekniske inspektionsskakte nedenfor, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde de optimale inspektionsskakte til dit grønne tag. Kontakt os på 5948 9000.




KSE inspektionsskakte

KSE firkantede inspektionsskakte til ekstentive grønne tage

LÆS MERE






KSR inspektionsskakte

KSR runde inspektionsskakte til intensive grønne tage

LÆS MERE






TGS inspektionsskakte

TGS inspektionsskakte til parkeringskældre

LÆS MERE







Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Byggros på